Mathiơ 1:17

Mathiơ 1:17 KPM2018

Behơ̆, bơh Abraham tus dê Dabit jơh ală la jơt poan rài, bơh Dabit tus dê tŭ gơtìp cau cèng hơ Babilôn la jơt poan rài, mơ bơh dê tŭ gơtìp cau cèng hơ Babilôn tus dê Bơtau Krist la jơt poan rài sơl.
KPM2018: Sră Goh 2018
Share