Matej 1
SSP

Matej 1

1
Jezusova mladost
Rodovnik Jezusa Kristusa
(Lk 3,23–38)
1Rodovnik#Db. Knjiga rojstva. Jezusa Kristusa, Davidovega sina, Abrahamovega sina.
2Abrahamu se je rodil Izak,#Db. Abraham je spočel/rodil Izaka; podobno v nadaljevanju. Izaku se je rodil Jakob, Jakobu se je rodil Juda in njegovi bratje. 3Judu je Tamara rodila Pereca in Zeraha. Perecu se je rodil Hecrón, Hecrónu se je rodil Ram, 4Ramu se je rodil Aminadáb, Aminadábu se je rodil Nahšón, Nahšónu se je rodil Salmón, 5Salmónu je Rahába rodila Boaza, Boazu je Ruta rodila Obéda. Obédu se je rodil Jese. 6Jeseju se je rodil David, kralj.
Davidu je Urijájeva žena rodila Salomona. 7Salomonu se je rodil Roboám, Roboámu se je rodil Abíja, Abíju se je rodil Asá, 8Asáju se je rodil Józafat, Józafatu se je rodil Jorám, Jorámu se je rodil Uzíja, 9Uzíju se je rodil Jotám, Jotámu se je rodil Aház, Aházu se je rodil Ezekíja, 10Ezekíju se je rodil Manáse, Manáseju se je rodil Amos, Amosu se je rodil Jošíja, 11Jošíju pa so se rodili Jojahín in njegovi bratje ob preselitvi v Babilon.
12Po preselitvi v Babilon se je Jojahínu rodil Šealtiél, Šealtiélu se je rodil Zerubabél, 13Zerubabélu se je rodil Abihúd, Abihúdu se je rodil Eljakím, Eljakímu se je rodil Azór, 14Azórju se je rodil Cadók, Cadóku se je rodil Ahím, Ahímu se je rodil Eliúd, 15Eliúdu se je rodil Eleazar, Eleazarju se je rodil Matán, Matánu se je rodil Jakob, 16Jakobu pa se je rodil Jožef, mož Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki se imenuje Kristus.
17Vseh rodov je torej: od Abrahama do Davida štirinajst rodov, od Davida do preselitve v Babilon štirinajst rodov, od preselitve v Babilon do Kristusa štirinajst rodov.
Jezusovo rojstvo
(Lk 2,1–7)
18Z rojstvom Jezusa Kristusa je bilo takóle: Njegova mati Marija je bila zaročena z Jožefom; in preden sta prišla skupaj, se je izkazalo, da je noseča – bila pa je noseča od Svetega Duha. 19Njen mož Jožef je bil pravičen in je ni hotel osramotiti,#Db. javno razkrinkati. zato je sklenil, da jo bo skrivaj odslovil. 20Ko je to premišljeval, se mu je v sanjah prikazal Gospodov angel in rekel: »Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar je spočela, je namreč od Svetega Duha. 21Rodila bo sina in daj mu ime Jezus,#Ime pomeni ‘Gospod (jhvh), pomagaj!’, ‘Gospod rešuje’, ‘Gospod, reši!’ ali ‘Gospod je rešitev’. kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov.« 22Vse to pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku:
23 Glej, devica bo spočela in rodila sina
in imenovali ga bodo Emanuel,
kar v prevodu pomeni Bog z nami. 24Ko se je Jožef zbudil, je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel. Vzel je svojo ženo k sebi 25in ni je poznal,#Hebr. omiljevalni izraz za spolni odnos. dokler ni rodila sina; in imenoval ga je Jezus.

SSP © 1996, 2013 Društvo Svetopisemska družba Slovenije. Svetopisemska družba se posveča širjenju Svetega pisma, da bi njegovo življenjsko sporočilo lahko doseglo vse ljudi. Tudi ti lahko pomagaš pri tem delu!


Learn more about Slovenski standardni prevod

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.