YouVersion Logo
Search Icon

Matei 1

1
Genealogia lui Isus Hristos
(Luca 3:23‑38)
1Cartea neamului#Lc. 3:23. lui Isus Hristos, fiul#Mt. 22:42. Ps. 132:11. Is. 11:1. Ier. 23:5. In. 7:42. Fap. 2:30; 13:23. Rom. 1:3. lui David, fiul#Gen. 12:3; 22:18. Gal. 3:16. lui Avraam. 2Avraam#Gen. 21:2,3. l‑a născut pe Isaac; Isaac#Gen. 25:26. l‑a născut pe Iacov; Iacov#Gen. 29:35. i‑a născut pe Iuda și pe frații lui; 3Iuda#Gen. 38:27. i‑a născut pe Fares și Zara, din Tamar; Fares#Rut 4:18. 1Cr. 2:5,9. l‑a născut pe Esrom; Esrom l‑a născut pe Aram; 4Aram l‑a născut pe Aminadab; Aminadab l‑a născut pe Naason; Naason l‑a născut pe Salmon; 5Salmon l‑a născut pe Boaz, din Rahav; Boaz l‑a născut pe Obed, din Rut; Obed l‑a născut pe Ișai; 6Ișai#1Sam. 16:1; 17:12. l‑a născut pe regele David. Regele David#2Sam. 12:24. l‑a născut pe Solomon, din văduva lui Urie; 7Solomon#1Cr. 3:3,10. l‑a născut pe Roboam; Roboam l‑a născut pe Abia; Abia l‑a născut pe Asaf; 8Asaf l‑a născut pe Iosafat; Iosafat l‑a născut pe Ioram; Ioram l‑a născut pe Ozia; 9Ozia l‑a născut pe Ioatam; Ioatam l‑a născut pe Ahaz; Ahaz l‑a născut pe Ezechia; 10Ezechia#2Rg. 20:21. 1Cr. 13:1. l‑a născut pe Manase; Manase l‑a născut pe Amos; Amos l‑a născut pe Iosia; 11Iosia#1Cr. 3:15,16. i‑a născut pe Iehonia și pe frații lui, pe vremea deportării#2Rg. 24:14,15,16; 25:11. 2Cr. 36:10,20. Ier. 27:20; 39:9; 52:11,15,28‑30. Dan. 1:2. în Babilon. 12După deportarea în Babilon, Iehonia#1Cr. 3:17,19. l‑a născut pe Salatiel; Salatiel l‑a născut pe Zorobabel#Ezra 3:2; 5:2. Neem. 12:1. Hag. 1:1.; 13Zorobabel l‑a născut pe Abiud; Abiud l‑a născut pe Eliachim; Eliachim l‑a născut pe Azor; 14Azor l‑a născut pe Sadoc; Sadoc l‑a născut pe Achim; Achim l‑a născut pe Eliud; 15Eliud l‑a născut pe Eleazar; Eleazar l‑a născut pe Matan; Matan l‑a născut pe Iacov; 16Iacov l‑a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care S‑a născut Isus, care Se numește Hristos. 17Așadar, de la Avraam până la David sunt paisprezece generații cu totul; de la David până la deportarea în Babilon sunt paisprezece generații; iar de la deportarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece generații.
Nașterea lui Isus Hristos
(Luca 2:1‑7)
18Iar nașterea#Lc. 1:27. lui Isus Hristos a fost așa:
Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; și înainte să locuiască ei împreună, ea s‑a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt#Lc. 1:35.. 19Iosif, bărbatul ei, fiindcă era un om drept și nu voia să o facă de rușine#Dt. 24:1., plănuia să o lase pe ascuns. 20Dar pe când se frământa el cu aceste gânduri, i s‑a arătat în vis un înger al Domnului, care i‑a zis: „Iosife, fiul lui David, nu te teme să o iei pe Maria de soție, căci ce s‑a zămislit#Lc. 1:35. în ea este de la Duhul Sfânt! 21Ea va naște#Lc. 1:31. un Fiu și‑I vei pune numele Isus, pentru că El#Fap. 4:12; 5:31; 13:23,28. va mântui pe poporul Său de păcate.” 22Toate acestea s‑au întâmplat ca să se împlinească ce spusese Domnul prin profetul care zice:
23 Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un Fiu
și‑I vor pune numele Emanuel # 1:23 Is. 7:14. (Septuaginta).,
care, tradus, înseamnă: Dumnezeu este cu noi#1:23 Is. 8:10.. 24Când s‑a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului: a luat‑o de soție, 25dar n‑a cunoscut‑o#1:25 Eufemism biblic folosit pentru a denumi relațiile intime dintre două persoane. Aici și în alte pasaje similare. până ce ea a născut un Fiu#Ex. 13:2. Lc. 2:7,21.. Și I‑a pus numele Isus.

Currently Selected:

Matei 1: EDCR

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy