Matiu 2
MZW

Matiu 2

2
Wejerema bane baa baa duu Yeesu
1Gɛ saŋ baa lolɛ Yeesu Bɛtlɛham waa lɔ Juda harɛ ta la, dɛ kooro bɛl baa dɛ yerɔ Hɛrɔd di kora. Belaa wejerema bane baa jemɛ weweela waa le wee leebɔr harɛ bɛl ta dɛ ba Jerusalam, 2dɛ ba bɔɔ bela tena ŋɔ, “Leperaa Juu tena kooro baa lolɔ taraken la dɔɔ? Ya na wewee bɛl wee leebɔr ya bwɛɛ o baɡle kɛŋɔ ba lolɔ. Anee ya ba dɛ́ ba duuru.”
3Kooro Hɛrɔd ne Jerusalam tena bwa aa no ɡɛ kooro nɔ waa la, ɔmee laɡ ba. 4Anomanta, kooro la yerɛ Sɔfonomonome ne Tɔnjerema la bwa ba cheme o sie dɛ bɔɔ ba ŋɔ, “Leperaa baa ba Kristo la Korowii aa ŋɔa ŋɔ wɛɛ tomɔɔ ó ba lɛ yaa la lola ɔ?” 5Anee ba ŋɔ o be ŋɔ, “Baa lolɔɔ Bɛtlɛham waa lɔ Juda harɛ nɔ taa, dɛkalkɛŋɔ Korowii keame la baɡlɔ ŋɔ,
6‘Juda harɛ bwɛjeɡa Bɛtlɛham,
Juda harɛ bwɛɛre bini bwɛsala laa hen,
dɛkalkɛŋɔ he taa kooro ɛɛ ba lee,
dɛ́ nyiŋi n nɛra Israel tena nɛ.’ ”#Mae 5:2
7Belaa Kooro Hɛrɔd yerɛ wejerema la le bokɛre, dɛ bɔɔ ba ɡɛ saŋ ɡbaɡba wewee la aa lea. 8Waa bɔɔ ba ɡɛ waa nɔ tonɛ la, o ŋɔ ba be ŋɔ, “Hé takapɔ dɛ́ la Bɛtlɛham, dɛ́ ka ɡaaɡe bie la bɔr kɛrɛdɛ, dɛ́ na bela waa lole, dɛ́ ba ŋɔ n be ásɛ n ɡe ka duuru.”
9Wejerema la aa no kooro la wobol tonɛ la, ba chiɡ ŋwɛnɛ ta dɛ kaa. Baa dɛ kaa la, wewee la ba fa aa nao wee leebɔr la berɔ le ja, dɛ tɔ ba sie dɛ la Bɛtlɛham, dɛ ka jaɡɛ che dem bela bie la aa lole la. 10Baa na wewee la la, ba sie lɛo kɛrɛdɛ. 11Ba jo dem bela, dɛ ka na bie la ne o nya Mɛɛre. Ba kaa ɡuŋi bie la, dɛ duuru dɛ pur ba bone, dɛ kpɔ suuɡaswɛm ne daawiile ane a sɔɔh aa soma baa yera fraŋkensɛns ne korobo tɛ bie la.#Aes 60:6 12Baa dɛ ba kaala la, Korowii cheɡɛ deera ta dɛ ja ba ŋɔ ba bɛ Hɛrɔd be la kpa, asɛ ba berɛ che ŋwɛnɛfale ta kaa ba bwɛ.
Josef ne Mɛɛre chwae kaa Ijipt harɛ ta wa
13Baa le bela dɛ kaa la, Korowii nyundua torome bɛl ba Josef be deera ta dɛ ba ŋɔ o be ŋɔ, “Kooro Hɛrɔd dɛ ba ɡela nɛra ɡaaɡe bie la bɔr dɛ́ kpoo. Anomanta, ir dɛ́ kpɔ bie la ne o nya bwa chwa kaa Ijipt harɛ ka so bela, ka tel ɡɛ saŋ maa berɛ ba ŋɔ hé le bela mɔɔ he le.” 14Asɛ Josef ir harambaŋa, dɛ kpɔ bie la ne o nya bwa chwa dɛ kaa Ijipt harɛ, 15dɛ ka so bela ka tel ɡɛ saŋ kooro la aa sewa. A ɡɛ waa nɔɔ chiɡa dɛ ɡel waa Korowii aa cheɡɛ o keame la nɛɛ bol la ɛ kasinteŋ. O ŋɔ, “N bie lɔ Ijipt harɛ, asɛ n yerɔ o ba.”#Hos 11:1
16Kooro la aa baa jemɛ kɛŋɔ wejerema la neɡro la, o bwaawee iro taeh. Dɛ o fa ta sie dɛ na kɛ ɡɛ saŋ wejerema la aa ŋɔa ba na wewee bɛl la, aa dɔ bene anɛɛ. Anomanta, o do nɛra ŋɔ bá ɡaaɡe dɛ́ kpoo bibaala ba taa ɛ bechasɔɔhne ka tel banɔ la baa di bene anɛ, dɛ do Bɛtlɛham ne o bwɛɛre aa baro cheme la bwa ta. 17A ɡɛ waa nɔɔ ɡela Korowii keame Jeremia waa o fa aa bola la ɛ kasinteŋ. 18O bolɔ ŋɔ,
“Nomɛl lɔ bwɛɛ bɛl baa dɛ yerɔ Rama dɛɛ wi.
Lokua wii naate ɛɛ wi.
Rakɛl dɛ wi o bii wa,
ba larawo kahonɛ,
dɛkalkɛ o bii bwa serewɔ.”#Jer 31:15
Josef ne Mɛɛre habɔɔ bera kaa Nasarɛt
19Kooro Hɛrɔd aa sewa la, dɛ Josef ta lɔ Ijipt harɛ ta, asɛ dɛ dee dɛ na Korowii nyundua torome bɛl. 20Nyundua torome la ŋɔ o be ŋɔ, “Ir, dɛ́ kpɔ bie la ne o nya hé kaa Israel harɛ ta ja, dɛkalkɛ naate waa dɛ nyin bie la dɛ́ kpo la sewɔ.”
21Anee Josef ir, dɛ kpɔ bie la ne o nya bwa dɛ berɛ kaa Israel harɛ. 22Waa noa kɛ Akelɔs chiɡ o mɛɛ naa ta dɛ ɛ kooro Juda harɛ ta la, dɛ o fe dɛ ɔmɛ kɛ ó kaa bela. Korowii berɔ jao deera ta ŋɔ o bɛ Juda harɛ la, 23asɛ o kaa Galilia harɛ ta dɛ ka so bwɛɛ bɛl baa dɛ yerɔ Nasarɛt la ta. Anee ɡela waa Korowii keame la fa aa bola ŋɔ, “Baa yerɔ Nasarɛt tee” la ɛ kasinteŋ.

© International Bible Society, USA

© Ghana Institute of Linɡuistics, Literacy and Bible Translation

Learn more about mzwDBL