1
1Die Here het met Joël gepraat. Joël was die seun van Petuel.
Daar het sprinkane gekom
2Julle wat leiers is, moet luister,
julle almal wat in die land woon,
moet hoor wat die Here sê.
Die dinge wat nou gebeur,
het nog nooit voorheen gebeur nie.
3Julle moet dit
vir julle kinders vertel,
en julle kinders moet dit
vir hulle kinders vertel,
en hulle kinders moet dit
ook vir hulle kinders vertel.
4Daar het baie sprinkane gekom,
hulle het vier maal gekom,
en elke maal het hulle
al die plante opgevreet.
5Die mense wat altyd dronk is,
moet nou wakker word en huil.
Almal wat lief is vir wyn, moet huil,
want daar is niks wyn
om te drink nie.
6Die sprinkane was soos soldate
wat sterk en baie is.
Hulle het die land aangeval,
hulle het tande en kakebene
soos leeus.
7Hulle het die vyebome
kaal gevreet
en hulle het ook die #wingerd: Die *wingerdstokke wat saam op ’n stuk grond groeiwingerde #verwoes: Niks laat oorbly van iets of iemand nieverwoes.
Hulle het die bome se bas
afgevreet en uitgespoeg,
die takke is kaal.
Julle moet treur
8Julle moet treur.
Julle moet huil
soos ’n jong meisie wat treur
omdat haar #verloof: In die tyd van die Bybel was die verlowing die eerste tyd van ’n huwelik, voor die huweliksfees, maar die bruid en die bruidegom het dan nog nie by mekaar geslaap nieverloofde dood is.
9Daar is nie #koring-offer: ’n *Offer van koring of *gars, of van meel of broodkoring-offers
en #drank-offers: *Offers van olyf-olie of wyn of waterdrank-offers
by die #tempel: ’n Gebou waar mense *offers gebring het en gebid het en waar hulle die Here gedien hettempel
van die Here nie.
Daarom treur die #priester: Iemand wat by die *tempel en die *altaar gewerk het. Hy moes werk met die *offers wat mense gebring hetpriesters
wat vir die Here werk.
10Daar groei niks
op die koringland nie,
die grond is droog.
Daar is niks koring nie,
die druiwe is droog en dood,
en ook die olywe.
11Die boere weet nie
wat om te doen nie,
hulle huil oor die koring
en die #gars: ’n Plant wat saadkorrels dra, soos koring. Die mense het die saadkorrels gemaal en hulle het brood gebak van die meelgars,
want in die grond groei niks
wat hulle kan afsny nie.
12Die #wingerd: Die *wingerdstokke wat saam op ’n stuk grond groeiwingerde en die vyebome
is droog en dood,
en ook die #granaat: Die vrug van ’n boom. Wanneer ’n mens ’n granaat oopsny, dan is dit vol ligrooi pittegranaatbome,
die palmbome
en die appelbome.
Al die bome is droog en dood.
Daar is niks waaroor die mense
bly kan wees nie.
13Die priesters
wat by die #altaar: ’n Tafel van klip of metaal of grond. Mense het daarop *ge-offeraltaar werk,
moet #rouklere: Rompe van growwe materiaal. Mense het dit gedra wanneer hulle *gerou hetrouklere aantrek,
hulle moet huil en treur.
Hierdie mense
wat vir my God werk,
moet rouklere aantrek
ook wanneer hulle gaan slaap,
want daar is nie koring-offers
en drank-offers in die tempel
van hulle God nie.
14Hulle moet ’n dag
aan die Here #wy: Iets of iemand vir die Here gee om aan Hom te behoortwy
en almal moet
op daardie dag #vas: Nie eet of drink nievas.
Hulle moet die leiers
en almal wat in die land woon,
bymekaarmaak in die tempel
van hulle God die Here,
en dan moet hulle
vir die Here vra om hulle te help.
15Die #dag van die Here: Die dag wanneer die Here sal kom om sy vyande te straf en om die mense te red wat aan Hom behoortdag van die Here is naby.
Dit is ’n dag wanneer almal
bang sal wees!
Die #Almagtige: Die Naam “God die Almagtige” of “Almagtige God” of “Almagtige” is een van die Name vir die Here. Dit beteken dat Hy alles kan doen wat Hy wil doenAlmagtige God
wil alles #verwoes: Niks laat oorbly van iets of iemand nieverwoes.
16Ons sien daar is niks
om te eet nie.
Niemand is bly in die tempel
van ons God nie,
niemand juig nie.
17Die koringsaad lê nog
onder die droë grond,
die stoorkamers is leeg,
die plekke waar ons koring bêre,
val inmekaar,
want daar is nie koring nie.
18Die beeste #bulk: ’n Bees bulk wanneer hy ’n ander bees wil roep of wanneer hy honger isbulk en raas,
hulle loop oral rond,
want daar is niks om te vreet nie.
Die skape en bokke kry ook swaar.
19Here, ek bid tot U, help ons.
’n Vuur het al die bome
en die veld afgebrand
waar die diere wei.
20Ook die wilde diere
wag dat U help,
want daar is nie water
in die riviere nie,
en die veld waar hulle wei,
het afgebrand.
Loading reference in secondary version...