Versions

Cancel
 
19nhưng bằng huyết báu của Ðấng Christ, là Chiên Con không tì vết và không hoen ố,