Eòin 20:2

Eòin 20:2 ABG1992

Ruith i an sin, agus thàinig i gu Sìmon Peadar, agus gus an deisciobal eile a b’ionmhainn le Iosa, agus thubhairt i riu, Thug iad leo an Tighearna as an uaigh, agus chan eil fhios againn càit an do chuir iad e.
ABG1992: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Share