Eòin 20:11

Eòin 20:11 ABG1992

Ach sheas Muire aig an uaigh a‑muigh, a’ gul: agus a’ gul dhi chrom i sìos, ag amharc a‑steach don uaigh
ABG1992: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Share