Jozue 1:15 B21 [abbreviation] brought to you by [publisher] Learn more

Devotional

Versions

Cancel
 
15dokud Hospodin nedá vašim bratrům odpočinek tak jako vám a dokud i oni neobdrží zem, kterou jim dává Hospodin, váš Bůh. Potom se vrátíte na východní břeh Jordánu a ujmete se své země, kterou vám dal Hospodinův služebník Mojžíš.“#Num 32:20–22