یوحنا 1:43

یوحنا 1:43 NMV

روز بعد، عیسی بر آن شد که به جلیل برود. او فیلیپُس را یافت و به او گفت: «از پی من بیا!»
NMV: هزارۀ نو
Share