یوحنا 1:40

یوحنا 1:40 NMV

یکی از آن دو که با شنیدن سخن یحیی از پی عیسی رفت، آندریاس، برادر شَمعون پطرس بود.
NMV: هزارۀ نو
Share