یوحنا 1:37

یوحنا 1:37 NMV

چون آن دو شاگرد این سخن را شنیدند، از پی عیسی به راه افتادند.
NMV: هزارۀ نو
Share