یوحنا 1:3

یوحنا 1:3 NMV

همه چیز به واسطۀ او پدید آمد، و از هرآنچه پدید آمد، هیچ چیز بدون او پدیدار نگشت.
NMV: هزارۀ نو
Share