یوحنا 1:10

یوحنا 1:10 NMV

او در جهان بود، و جهان به واسطۀ او پدید آمد؛ امّا جهان او را نشناخت.
NMV: هزارۀ نو
Share