Δοκιμασίες

Δοκιμασίες

4 ημέρες

Οι δοκιμασίες είναι ένα θεμελιώδες κομμάτι της Χριστιανικής Πίστης - Προς Τιμόθεον Β' 3:12. Και θα τις ξεπερνάς με τη βοήθεια του Θεού ευκολότερα, όσο εμβαθύνεις στη σχέση σου με τον Θεό και μελετάς τον Λόγο Του. Τα παρακάτω εδάφια, όταν απομνημονευθούν, μπορούν να σε βοηθήσουν να ξεπερνάς τις δοκιμασίες με τη βοήθεια του Θεού.

Εκδότης

Ευχαριστούμε τη MemLok, με το σύστημα απομνημόνευσης της Αγίας Γραφής, για την παροχή της δομής αυτού του σχεδίου. Περισσότερα στο: http://www.MemLok.com

Σχετικά με τον εκδότη

Πάνω από 500000 ολοκληρώσεις