Βιώνοντας την ανανέωση του Θεού

Βιώνοντας την ανανέωση του Θεού

5 Ημέρες

Το να είμαστε νέο δημιούργημα εν Χριστώ, σημαίνει ότι ανανεωνόμαστε συνεχώς μέσω Αυτού. Ο Θεός ανανεώνει τις καρδιές, το πνεύμα και τα σώματα μας. Ανανεώνει ακόμη και τους σκοπούς μας. Στη διάρκεια αυτού του 5ήμερου προγράμματος ανάγνωσης, θα εμβαθύνετε περισσότερο στο τι λέει ο Λόγος του Θεού σχετικά με την ανανέωση. Κάθε μέρα, θα έχετε ένα Βιβλικό ανάγνωσμα και ένα σύντομο κείμενο για περισυλλογή που θα σας βοηθήσουν να αναλογιστείτε τους διάφορους τρόπους με τους οποίους νοιώθουμε την ανανέωση από τον Θεό

Εκδότης

Ευχαριστούμε την Life.Church που μας έδωσε αυτό το πρόγραμμα. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.life.church

Σχετικά με τον εκδότη

Πάνω από 750000 ολοκληρώσεις