Το Αλαβάστρινο δοχείο

Το Αλαβάστρινο δοχείο

5 ημέρες

Μια ζωή που ξεχύθηκε έξω. Βλέπουμε ένα τέτοιο παράδειγμα στο πρόσωπο της Μαρίας, που έχρισε τον Ιησού (κατά Ιωάννην 12:1-8). Στις επόμενες 5 μέρες, ας κάνουμε ό,τι έκανε η Μαρία και ας σπάσουμε το αλαβάστρινο δοχείο, έστι ώστε να κατακυριευτούμε από το άρωμα του Ιησού.

Εκδότης

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Tearfund για την παροχή αυτού του σχεδίου μελέτης. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://www.tearfund.org/yv

Σχετικά με τον εκδότη

Πάνω από 100000 ολοκληρώσεις