Μια βιβλική άποψη για την κοινωνική αλλαγή

Μια βιβλική άποψη για την κοινωνική αλλαγή

5 ημέρες

Πολλές Χριστιανικές ομάδες προσπαθούν να ανταποκριθούν είτε σε πνευματικές είτε σε φυσικές ανάγκες. Ποιες θα έπρεπε να είναι οι προτεραιότητές μας ως Χριστιανοί; Τι μπορούμε να μάθουμε από την Αγία Γραφή για αυτό το θέμα;

Εκδότης

Ευχαριστούμε την Tearfund για την παροχή αυτού του σχεδίου μελέτης. Περισσότερες στο: http://www.tearfund.org/yv

Σχετικά με τον εκδότη

Πάνω από 50000 ολοκληρώσεις