21 ημέρες νηστεία

21 ημέρες νηστεία

21 ημέρες

Ξεκινήστε τη νέα σας χρονιά, εστιάζοντας στην πνευματική πειθαρχία της νηστείας. Αυτό το σχέδιο περιλαμβάνει αρκετά εδάφια για τη νηστεία και άλλα που ενθαρρύνουν τον βαθύ στοχασμό και την εγγύτητα με τον Θεό. Για 21 ημέρες, θα λαμβάνετε καθημερινά μια περικοπή από την Αγία Γραφή, ένα σύντομο πνευματικό ανάγνωσμα, ερωτήσεις προς στοχασμό και εστίαση σε προσευχή.

Εκδότης

Ευχαριστούμε τη Life.Church για τη γενναιόδωρη κίνησή τους να μας παρέχουν τη δομή για το σχέδιο μελέτης: 21 ημέρες νηστεία.

Σχετικά με τον εκδότη

Πάνω από 500000 ολοκληρώσεις