Αναζητώντας την Ειρήνη

Αναζητώντας την Ειρήνη

7 ημέρες

Η Tearfund αναζητά την οδηγία του Θεού ώστε να γίνει μια ζωντανή φωνή ειρήνης, αποκατάστασης σχέσεων, και συνεργασίας ανάμεσα σε κοινότητες σ' ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό το Πρόγραμμα Μελέτης των 7 ημερών χρησιμοποιεί σοφία από παροιμίες της Αφρικής που θα μας βοηθήσει να ανακαλύψουμε την αληθινή ειρήνη που δίνει ο Θεός και περιλαμβάνει καθημερινές προτάσεις που θα βοηθήσουν στην αποκατάσταση σχέσεων με άλλους, και στην προσευχή για τον κόσμο στον οποίο ζούμε.

Εκδότης

Ευχαριστούμε την Tearfund για την παροχή αυτού του σχεδίου μελέτης. Περισσότερες πληροφορίες στο: http://www.tearfund.org/yv

Σχετικά με τον εκδότη

Πάνω από 100000 ολοκληρώσεις