Αναζητώντας την ειρήνη

Αναζητώντας την ειρήνη

7 ημέρες

Η διακονία Tearfund (Ταμείο δακρύων) αναζητά την οδηγία του Θεού ώστε να γίνει μια ζωντανή φωνή ειρήνης, αποκατάστασης σχέσεων και συνεργασίας σε κοινότητες σ' ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό το επταήμερο σχέδιο μελέτης χρησιμοποιεί σοφία από Αφρικανικές παροιμίες, που θα μας βοηθήσει να ανακαλύψουμε την αληθινή ειρήνη που δίνει ο Θεός και περιλαμβάνει καθημερινές προτάσεις που θα βοηθήσουν στην αποκατάσταση σχέσεων με άλλους, και στην προσευχή για τον κόσμο στον οποίο ζούμε.

Εκδότης

Ευχαριστούμε τη διακονία Tearfund (Ταμείο δακρύων) για την παροχή αυτού του σχεδίου μελέτης. Περισσότερες πληροφορίες στο: http://www.tearfund.org/yv

Σχετικά με τον εκδότη

Πάνω από 100000 ολοκληρώσεις