Στον τόπο μας: Προσευχές της Σαρακοστής από "Time of Grace"

Στον τόπο μας: Προσευχές της Σαρακοστής από "Time of Grace"

14 μέρες

Το εν λόγω σχέδιο ανάγνωση θα μας καθοδηγήσει στη περίοδο της Σαρακοστής, η οποία μας φέρνει τις απίστευτες ιστορίες του πόνου, της καταδίκης και του θανάτου του Ιησού Χριστού στη θέση του κάθε αμαρτωλού.

Εκδότης

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε Time of Grace Ministry για την παροχή του εν λόγω πλανώ. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.timeofgrace.org

Σχετικά με τον εκδότη

Πάνω από 100000 ολοκληρώσεις