ΨΑΛΜΟΙ 122_1:1

ΨΑΛΜΟΙ 122 [121]:1 TGV

Χάρηκα ολόψυχα όταν μου είπανε: «Στον οίκο του Κυρίου θα πάμε».
TGV: Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη)
Κοινοποίηση