ΨΑΛΜΟΙ 122 [121]
TGV

ΨΑΛΜΟΙ 122 [121]

122 [121]
Ευχές για την ειρήνη στην Ιερουσαλήμ
1Ωδή των αναβαθμών. Του Δαβίδ.
Χάρηκα ολόψυχα όταν μου είπανε:
«Στον οίκο του Κυρίου θα πάμε».
2Ιερουσαλήμ, στις πύλες σου
τα βήματά μας σταματούν.
3Ω Ιερουσαλήμ, χτισμένη
σαν πολιτεία συγκροτημένη!#Ω Ιερουσαλήμ... συγκροτημένη. Η έννοια του στ. στα εβρ. είναι αβέβαιη.
4Εκεί ανεβαίνουν οι φυλές,
οι φυλές του Κυρίου
–σύμφωνα με το νόμο του Ισραήλ–
να υμνήσουν του Κυρίου το όνομα.
5Γιατί εκεί τοποθετήθηκαν
οι θρόνοι εκείνων που απονέμουν δικαιοσύνη,
οι θρόνοι των απογόνων του Δαβίδ.
6Ειρήνη ευχηθείτε στην Ιερουσαλήμ:
«Ας ζουν ειρηνικά αυτοί που σ’ αγαπάνε!
7Μέσ’ απ’ τα τείχη σου ας βασιλεύει ειρήνη
και ηρεμία στα σπίτια σου τα όμορφα!»
8Για χάρη των συντρόφων μου, των αδερφών μου
«ειρήνη να ’χεις» θα εύχομαι.
9Για την αγάπη του οίκου του Κυρίου,
του Θεού μας,
την ευτυχία σου εύχομαι.