ΨΑΛΜΟΙ 91 [90]
TGV

ΨΑΛΜΟΙ 91 [90]

91 [90]
Κάτω απ’ τη στέγη του Υψίστου
1Όποιος κάτω απ’ τη στέγη
του Υψίστου κατοικεί,
όποιος στου Παντοκράτορα τον ίσκιο
διαμένει,
2ας λέει στον Κύριο:
«Κρησφύγετο και φρούριό μου
είν’ ο Θεός μου που σ’ αυτόν ελπίζω».
3Αυτός σ’ ελευθερώνει
από παγίδα κυνηγού,
από τις συκοφαντικές καταγγελίες.
4Με τις φτερούγες του θα σε σκεπάσει,
κάτω απ’ το φτέρωμά του θα κρυφτείς·
ασπίδα σου και περιτείχισμα
θα ’ναι η πιστότητά του.
5Απ’ της νυχτιάς το ρίγος δεν θα φοβηθείς
ούτε τη μέρα από αιφνίδιο βέλος,
6από καταστροφή που στο σκοτάδι έρχεται,
ή από πανούκλα που θερίζει μέρα μεσημέρι.
7Στ’ αριστερά σου χίλιοι θα πεθάνουν,
χιλιάδες δέκα στα δεξιά σου,
μα εσένα δε θα σ’ εύρει το κακό.
8Τα μάτια σου μονάχα θα θωρούν
να δουν των ασεβών την τιμωρία.
9Γιατί εσύ λες:
«Ο Κύριος είναι το κρησφύγετό μου».
Τον Ύψιστο τον έβαλες προστάτη σου.
10Κακό κανένα δε θα πέσει πάνω σου
και συμφορά δε θα σιμώσει τη σκηνή σου.
11Αυτός διατάζει τους αγγέλους του
για χάρη σου,
να σε φυλάνε όπου κι αν πας.
12Θα σε σηκώσουνε στα χέρια τους,
να μη σκοντάψει το πόδι σου σε πέτρα.
13Θα περπατάς απάνω σε λιοντάρια και σε φίδια·
με το πόδι σου θα συντρίβεις τα λιονταράκια
και τους δράκοντες.
14«Εγώ θα σώσω εκείνον» –λέει ο Κύριος–
«που πάνω μου στηρίζεται·
θα τον υψώσω,
γιατί ξέρει ποιος είμαι.
15Μ’ επικαλείται και του αποκρίνομαι,
μαζί του είμ’ εγώ στη θλίψη·
θα τον λυτρώνω και θα τον δοξάζω.
16Χρόνους πολλούς θα του δώσω να ζήσει
και θα τον κάνω να δει πως ο σωτήρας του είμαι εγώ».