ΗΣΑΪΑΣ 11
TGV
11
Ο βασιλιάς της ειρήνης και η βασιλεία του
1Ένα κλωνάρι θα φυτρώσει απ’ τον κορμό του Ιεσσαί
κι ένα κλαδί θα ξεπροβάλει#θα ξεπροβάλει. Το εβρ. έχει «θα καρποφορήσει». από τις ρίζες του.
2Πάνω του θ’ αναπαύεται το Πνεύμα του Κυρίου
το πνεύμα αυτό που θα του δίνει σοφία και σύνεση,
την ικανότητα ν’ αποφασίζει
τη δύναμη να εκτελεί,
τη γνώση του Κυρίου,
το σεβασμό στον Κύριο.
3Η πιο μεγάλη του ευχαρίστηση
θα ’ναι να σέβεται τον Κύριο.
Τίποτα δε θα κρίνει απ’ τα φαινόμενα
ούτε θ’ αποφασίζει απ’ τα λεγόμενα.
4Αλλά θα κρίνει με δικαιοσύνη τους φτωχούς
και θα υπερασπίζεται μ’ ευθύτητα τους ταπεινούς της χώρας.
Χάρη στις αυστηρές του εντολές
στη χώρα θα κρατά την τάξη
και με την κρίση του
θα θανατώνονται οι ασεβείς.
5Η δικαιοσύνη κι η πιστότητα
θα ’ναι γι’ αυτόν σαν το ζωνάρι
που τυλίγει τη μέση του.
6Τότε θα κάθεται ο λύκος παρέα με το αρνί
και θα κοιμάται ο πάνθηρας με το κατσίκι αντάμα.
Το μοσχαράκι και το λιονταρόπουλο
θα βόσκουνε μαζί
κι ένα μικρό παιδί
θα τα οδηγάει.
7Η αγελάδα κι η αρκούδα την ίδια θα ’χουνε βοσκή
και τα μικρά τους το ίδιο το λημέρι·
το λιοντάρι θα τρέφεται
καθώς το βόδι με άχυρο.
8Το βρέφος άφοβα θα παίζει στη φωλιά της έχιδνας,
το νήπιο που μόλις αποκόπηκε από της μάνας του το γάλα
θ’ απλώνει το χεράκι του στης κόμπρας τη σπηλιά.
9Κανένας δε θα προξενεί στον άλλον βλάβη ούτε κακό
πουθενά στ’ όρος το άγιο του Θεού,
γιατί η γνώση του Κυρίου
τη χώρα θα σκεπάζει
όπως σκεπάζουν τα νερά τη θάλασσα.
10Σαν έρθει εκείνη η μέρα, το βλαστάρι από τη ρίζα του Ιεσσαί
εκεί θα στέκεται
για τους λαούς σημαία.
Τα έθνη θα ’ρχονται να του
ζητάνε συμβουλή
και κατοικία του θα είν’ η δόξα του Κυρίου.
Η θριαμβευτική επάνοδος του υπολοίπου
11Όταν έρθει εκείνη η μέρα, ο Κύριος θα υψώσει για δεύτερη φορά το χέρι του, για να λυτρώσει το υπόλοιπο του λαού του που απόμεινε, από την Ασσυρία, την Αίγυπτο, την Παθρώς, την Αιθιοπία, την Ελάμ, τη Βαβυλώνα, τη Χαμάθ κι από τις χώρες τις παραλιακές. 12Θα δώσει το σύνθημα στους λαούς και θα συνάξει τους διεσπαρμένους του Ισραήλ και τους διασκορπισμένους θα ξαναφέρει του Ιούδα από τις τέσσερις γωνιές της γης. 13Τότε θα πάψει η ζήλεια του Εφραΐμ,#Εφραΐμ. Βλ. υποσ. εις κεφ. 7:2. και οι εχθροπραξίες του Ιούδα. Ο Εφραΐμ δεν θα ζηλεύει τον Ιούδα και ο Ιούδας δεν θα εχθρεύεται τον Εφραΐμ. 14Αλλά θα εξορμήσουν μαζί ενάντια στους Φιλισταίους δυτικά, προς τη Θάλασσα, μαζί θα λεηλατήσουν και τους λαούς προς τα ανατολικά. Θ’ απλώσουν χέρι ενάντια στην Εδώμ και στη Μωάβ κι οι Αμμωνίτες θα υποταχθούν σ’ αυτούς.#Οι Εδωμίτες, οι Μωαβίτες και οι Αμμωνίτες, λαοί γειτονικοί των Ισραηλιτών, είχαν στο παρελθόν υποταχθεί στο Δαβίδ (βλ. Β΄ Σαμ 8:12). 15Τότε θ’ αποξηράνει ο Κύριος τον κόλπο της Αιγύπτου και θα υψώσει απειλητικά το χέρι του ενάντια στον ποταμό Ευφράτη· φυσώντας δυνατά θα τον διασπάσει σε εφτά ρυάκια, έτσι που να μπορεί κανείς να τον περάσει φορώντας τα σανδάλια του. 16Τότε θα ανοιχτεί ένας δρόμος για το υπόλοιπο του λαού του που επέζησε στην Ασσυρία, όπως ο δρόμος που έγινε για τους Ισραηλίτες όταν έφευγαν από την Αίγυπτο.