Α΄ ΙΩΑΝΝΟΥ 4:8

Α΄ ΙΩΑΝΝΟΥ 4:8 TGV

Όποιος δεν αγαπάει, δε γνώρισε το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη.
TGV: Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη)
Κοινοποίηση

Δωρεάν σχέδια μελέτης και πνευματικά αναγνώσματα σχετικά με Α΄ ΙΩΑΝΝΟΥ 4:8