Ο Κτύπος της Καρδιάς του Θεού

Ο Κτύπος της Καρδιάς του Θεού

30 ημέρες

Σ' αυτό το σχέδιο μελέτης 30 ημερών με τίτλο "Ο Κτύπος της Καρδίας του Θεού" βρίσκεται μια βασική αρχή πίστης. Κάθε μέρα ξεκινάει με μια διακήρυξη δοξολογίας, "Ω Κύριε Εσύ είσαι...". Ακολουθεί κατόπιν το ξεδίπλωμα του χαρακτήρα και των ιδιοτήτων του Θεού (π. χ.: Ω Κύριε, είσαι Καλός"). Αυτές οι προσευχές που είναι βασισμένες στην Αγία Γραφή βοηθούν τον αναγνώστη να δοξάζει το Όνομα του Θεού και συγχρόνως να εμβαθύνει περισσότερο στην κατανόηση του "κτύπου της καρδιάς" του από αγάπη για τους ανθρώπους.

Εκδότης

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Chris Baxter για την παραχώρηση αυτού του Σχεδίου Μελέτης. Περισσότερες πληροφορίες: http://www.respitefortheweary.com

Σχετικά με τον εκδότη

Πάνω από 75000 ολοκληρώσεις