Bup Kudus (BK)

Iban

Lies diese Version: Bup Kudus

Dalam taun 1988 Gerempung Bible Malaysia ngeluarka Bup Kudus. Udah lepas nya, mayuh bengkah gerija Iban minta Gerempung nya, ngaduka Bup Kudus nya, ngambika Bup nya terang agi sereta nyamai agi dibacha. Gerempung Bible Malaysia lalu belabuh ngaduka Bup Kudus nya berengkah ari bulan Mei, 1999. Gerempung nya mega diasuh gerija Katolik nyalinka Bup Deuterokanonikal ke orang Kristian ke ari gerija Katolik.

Lebuh pengawa ngaduka Bup Kudus nya benung dipejalaika, lalu bup Deuterokanonikal nya benung disalin, bala komiti ke ngereja pengawa dua bengkah nya lalu besetuju mutuska runding deka ngena atur sepil jaku Iban ti baru, ti dikena dalam sekula kemaya hari tu. Pemutus runding nya lalu ngujungka mayuh ubah nyadi dalam Bup kudus ti diaduka bala komiti nya. Ambi ke banding, hurup "o" dalam mayuh leka jaku nadai agi dikena, tang di-ganti enggau hurup "u". Ari nya tadi, leka jaku "jako" diubah ngagai "jaku"; lalu leka jaku "Ko iya" diubah nyadi "Ku iya," Leka jaku "siko" diubah nyadi "siku".

Tang urup "o" dalam leka jaku "orang" enggau dalam semua leka jaku ti diinjau ari jaku orang bansa bukai, enda diubah ngagai hurup "u." Nya alai sepil "orang," "domba," "chunto," enggau "dosa," mengkang dikena enda diubah.

Atur sepil ti baru tu mega ngasuh jaku baka "nambah ka" tauka "awak ka," enggau semua leka jaku bukai ti baka nya disambungka nyadi siti leka jaku. Nya alai "nambah ka" nyadi "nambahka," "ngemesai ka" nyadi "ngemesaika."

Dalam atur sepil ti baru tu, leka jaku "bakanya," "bakatu" enggau "bakani" diubah ngagai leka jaku "baka nya," "baka tu" enggau "baka ni." Enda salah-salah baka leka jaku "baka nyin" ti mengkang dikena kitai nyentuk ngagai seharitu. Tang pengawa ngaduka Bup Kudus tu ukai semina dikereja naka nya aja. Bala komiti mega enggau naka ulih ngaduka leka jaku ti dikena dalam Bup tu, ngasuh ia semak agi reti enggau jaku asal, ia nya jaku Hebrew, jaku Aramiac enggau jaku Gerika. Siti jalai ti dikena bala komiti ngereja pengawa nya mansik, lalu bebandingka leka jaku ti dikena dalam mayuh bengkah salin dalam jaku English, lalu ari nya ngiga leka jaku Iban ti pemadu semak reti enggau jaku asal.

Enti kitai Iban suntuk leka jaku kena nyalinka leka jaku siti siti, bala komiti besetuju nginjau leka jaku orang bansa bukai, tang disepi ngena chara Iban. Nya alai leka jaku "panic" nyadi "panik", "mystery" nyadi "misteri", "mustard" diinjau terus ari jaku English, enda diubah sepil, laban "mustard" ukai ensabi tauka lenga, tang siti bansa kayu ti tinggi kira tiga meter ti tumbuh di Timur Tengah lebuh maya Jesus kelia. Leka jaku "the tower of Babel" diubah nyadi "menara Babel," ukai "kubu Babel." Lalu leka jaku "false prophets" ukai disalin nyadi "nabi ti bula" tang "nabi ti pelesu."

Lebuh semua bup dalam Bup Kudus udah tembu magang diaduka, sekeda bup baka bup Pemungkal, Esra, Mark, Rome, Galatia, Surat Baruch, enggau 1 Makabi lalu dikirumka ngagai mayuh bengkah gerija enggau denominasi diserata menua Sarawak, minta sida mantah bup nya.

Bup Kudus tu ukai semina cherita, tang Berita Manah Allah Taala kena lya nyelamatka mensia. Nya alai aram kitai besampi minta Allah Taala ngena jaku lya tu pulai ke basa enggau mulia lya Empu dalam pengidup kitai siku siku.

Autor

Bible Society of Malaysia

Andere Versionen von diesem Herausgeber

Alkitab Berita BaikAlkitab Berita Baik (+Deuterokanonika)Bup KudusBuuk Do KinorohinganKenyah New TestamentRengah JianSimanya BauhTanou Moonsoi Timugon

Verfügbare Übersetzung

Anzahl der Übersetzungen:2,163
Anzahl der Sprachen:1,477

Mache sie zu deiner Bibel!

Markiere deine Lieblingsverse, erstelle Lesezeichen oder Versbilder, die du teilen kannst und füge bestimmten Abschnitten in der Bibel öffentliche oder private Notizen hinzu.

Erstelle dein kostenloses Konto

Kostenlose Lesepläne und Andachten

Lesepläne helfen dir dabei, dich jeden Tag mit Gottes Wort zu beschäftigen.

Durchstöbere alle Lesepläne

Lade dir die Bibel App gratis herunter.

Zig Millionen Menschen nutzen die Bibel App, um Gottes Wort zu einem Teil ihres täglichen Lebens zu machen. Lade die kostenlose App herunter und greife von überall aus auf deine Lesezeichen, Notizen und Leseplänen zu. Genieße hunderte Bibelübersetzungen, darunter auch Hörbibeln, auf deinem mobilen Gerät.