Génesis 3:8

Génesis 3:8 TZC00

Ta mal c'ac'al ti c'alal yorail ja' o xjumet ti iq'ue, ti vinique ti antse laj ya'iic ta xanav ta yut ts'unubal ti Dios ti ja' Ajvalile. Bat snac' sbaic ta anil ta yut te'etic ti ta ts'unubaltique.
TZC00: Bible in Tzotzil de Chamula
Teilen