Génesis 1:8

Génesis 1:8 TZC00

Jech ti c'usi cotcote, laj yac'be sbiin “vinajel”. Ja' jech chapaj ta xchibal c'ac'al.
TZC00: Bible in Tzotzil de Chamula
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema Génesis 1:8