Génesis 1:6

Génesis 1:6 TZC00

Ts'acal to un, xi laj yal ti Diose: “Ac'o oyuc c'usi cotcot yo' ta xch'acanan sba batel ti vo'e yo' jech bevel ta xcom.” Ja' jech ic'ot ta pasel.
TZC00: Bible in Tzotzil de Chamula
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema Génesis 1:6