Génesis 1:21

Génesis 1:21 TZC00

Ti Diose laj smeltsan muc'tiquil ayinetic ta nab, xchi'uc scotol chonetic ta vo' chlaj ch'iuc xchi'uc ti ta xcuxiique, xchi'uc scotol ti mutetique. Ti c'alal jech laj yil ti Diose, xloc' venta laj yil.
TZC00: Bible in Tzotzil de Chamula
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema Génesis 1:21