Génesis 1:17

Génesis 1:17 TZC00

Ti Diose laj yac' ta yaxts'ijan vinajel ti c'usitic ta xac' xojobale yo' jech xchijlajan no'ox ta xvul ta banomil.
TZC00: Bible in Tzotzil de Chamula
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema Génesis 1:17