Génesis 1:16

Génesis 1:16 TZC00

Ti Diose xi s'elan laj smeltsan chib ti c'usi ta xac' xojobale: ti jun muq'ue xtixet no'ox xojobal ta c'ac'altic. Ja'uc ti jun biq'uite xojobin no'ox ta ac'ubaltic. Ja' jech xtoc laj smeltsan c'analetic.
TZC00: Bible in Tzotzil de Chamula
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema Génesis 1:16