Génesis 1:15

Génesis 1:15 TZC00

Yu'un xchijlajan no'ox ta vinajel yo' ta xac' talel xojobal ta banomil.” Ja' jech ic'ot ta pasel.
TZC00: Bible in Tzotzil de Chamula
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema Génesis 1:15