Génesis 1:12

Génesis 1:12 TZC00

Jech ti banomile lic xch'ies talel scotol ti c'usitic ta xch'ie, ti momoletic ta xac' sbeq'ue, xchi'uc te'etic ta xac' sat. Jech ti Diose laj yil ti lec scotole.
TZC00: Bible in Tzotzil de Chamula
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema Génesis 1:12