Génesis 1:11

Génesis 1:11 TZC00

ja' yu'un un, xi laj yale: “Ti banomile xi s'elan ac'o xch'ies talel ti c'usiuc no'ox ta xch'ie: momoletic ti ta xac' sbeq'ue, xchi'uc te'etic ti ta xac' sate.” Ja' jech ic'ot ta pasel.
TZC00: Bible in Tzotzil de Chamula
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema Génesis 1:11