MATEO 1:4

MATEO 1:4 TZOZNT

Iꞌayan screm ti Arame, Aminadav sbi. Iꞌayan screm ti Aminadave, Naasón sbi. Iꞌayan screm ti Naasone, Salmón sbi.
TZOZNT: Sc'op riox: ja' li' yaloj ti chac' jcuxlejaltic ta sbatel osli ti cajvaltic Jesucristoe
Teilen