Matta 1:11

Matta 1:11 TULA

Yochiya a bi̱u Yekoniya n ti kebu ki̱mu a ki̱swi ni̱bu a wo chi a yikan ti̱m Babilame.
TULA: Bwaki Kifwiyang
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema Matta 1:11