یوحنا 15:27

یوحنا 15:27 NMV

و شما نیز شهادت خواهید داد، زیرا از آغاز با من بوده‌اید.
NMV: هزارۀ نو
Teilen