یوحنا 15:25

یوحنا 15:25 NMV

این‌گونه، کلامی که در تورات خودشان آمده است به حقیقت می‌پیوندد که: ”بی‌سبب از من نفرت داشتند.“
NMV: هزارۀ نو
Teilen