یوحنا 15:21

یوحنا 15:21 NMV

امّا این همه را به سبب نام من با شما خواهند کرد، زیرا فرستندۀ مرا نمی‌شناسند.
NMV: هزارۀ نو
Teilen