یوحنا 15:17

یوحنا 15:17 NMV

حکم من به شما این است که یکدیگر را محبت کنید.
NMV: هزارۀ نو
Teilen