اَفِسسیان 3:14

اَفِسسیان 3:14 NMV

از این رو، زانو می‌زنم در برابر آن پدر که
NMV: هزارۀ نو
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema اَفِسسیان 3:14