Ethvert Skridt Er At Ankomme

Dag 1 af 5 • Denne dags læsning.

Andagt

Accept Af Det Gud Allerede Gør


Nange gange lærer vi mere om os selv ved at læse de bibelske fortællinger, end vi gør ved at læse oldtidshistorier. Gideons ord i denne passage kunne nemt komme ud af vores egen mund: „Hvis Herren er med os, hvorfor går det os da så dårligt?” (vers 13).


Gud virker så langt væk, når vores liv er fyldt af død, lidelse, kedsomhed, jobs vi ikke kan lide, mennesker vi ikke forstår og omstændigheder vi ikke kan ændre. Vi leder efter et svar til Gideons spørgsmål, i håbet om at vi så måske finder svaret på vores eget. Men som det så ofte sker i møderne mellem Gud og mennesker i bibelen, så kommer der ikke noget svar, i hvert fald ikke noget vi normalt ville opfatte som et svar. I stedet kommer der en kommando: "(...) og red Israel fra midjanitterne!" (vers 14).

Gideons svar er meget i tråd med, hvad vores svar ville være: „Men Herre, hvordan skulle jeg kunne redde Israel?” svarede Gideon. „Vores slægt er den svageste i Manasses stamme—og jeg er den yngste i min familie!” (vers 15). Men Gud viste Gideon, at der ikke var mere plads til mere fokus på tidligere fiaskoer, ingen, ikke flere spekulationer over livets gang, ikke mere selv-evaluering. Det var Gud, der tog initiativet, ligesom han gjorde det tilbage i Egypten. Gideon skulle kun adlyde og springe ud i det. Han skulle kun tjene, så ville Gud give sejren.

Du kan nu se tilbage på dit liv, din families historier og dit lands traditioner, og se hvad der sker, når en person vælger ikke at svare på Guds kalden og afviser hans kærlighed. Ulydighed er nogenlunde nemt at diagnosticere. Nogle af de sædvanlige symptomer er slap moral, tvivlsom samvittighed, der forstyrrer din fordøjelse, en byrde af skyld, der udmatter dig, og en mindre depression, der tapper dig for kreativ energi.

Til dig, der genkender symptomerne i dig selv, har jeg gode nyheder: Gud elsker sig, og han er klar til at tilgive dig dine synder og skabe nyt og evigt liv i dig. Gud er klar lige nu til at annullere din fortid, slette straffeattesten og brænde beviserne. Intet, du kan gøre eller forestille dig, kan fratage dig muligheden for kunne at tage i mod det, han, selv ligenu, gør for dig.


Hvornår holder en følelse af svaghed eller en bevidsthed om fortidige fejl dig tilbage fra at følge Guds ledelse?