Brugsbetingelser

Sidst ændret den 2. april 2020

As noted in the policy below, the English language version of the Privacy Policy and Terms of Use will govern your relationship with YouVersion. While the English version will govern, you can also use an automatic translation tool like Google Translate to view the documents in your language. Any further translation revisions will be posted on this page.


Accept af disse betingelser

Ved at bruge YouVersion-websteder, -tjenester og mobilapplikationer (samlet “YouVersion”), uanset om du er gæst eller registreret bruger, accepterer du og accepterer at være bundet af disse betingelser. Læs disse betingelser omhyggeligt, inden du begynder at bruge YouVersion, samt YouVersion-privatlivspolitikken. Hvis du ikke accepterer disse Betingelser eller YouVersions privatlivspolitik, skal du ikke få adgang til eller bruge YouVersion.

Ændringer af betingelserne

YouVersion tilbydes af Life Covenant Church, Inc. ("Life.Church", "vi", eller "os"). Vi kan reviderer og opdaterer muligvis disse Betingelser, fra tid til anden, efter vores bedste diskretion. Enhver ændring er effektiv, når vi slår dem op. Din fortsatte brug af YouVersion, efter opslaget af reviderede Betingelser betyder, at du accepterer og er enig i ændringerne.

Hvor YouVersion har forsynet dig med en oversættelse af den dansksprogede udgave af vores Betingelserne, da accepterer du, at oversættelsen kun er forsynet for din bekvemmeligheds skyld, og at de engelsksprogede udgaver af vores Betingelser vil styre din relation med YouVersion. Hvis der er nogen modsigelse, mellem hvad den engelsksprogede udgave af vores Betingelser siger, og hvad en oversættelse siger, skal den engelsksprogede udgave tage forgangsret.

Ændringer i YouVersion

Selvom vi håber, altid at tilbyde YouVersion og alle dets funktioner, forbeholder vi os retten til at ændre, eller ophøre med at tilbyde YouVersion, eller nogen del, portion, eller funktionalitet af YouVersion, uden varsel. Vi vil ikke stilles til ansvar, hvis hele, eller nogen del af, YouVersion er utilgængelig, på noget tidspunkt.

Information Om Dig og Din Adgang til YouVersion

Al information, vi indsamler på eller gennem YouVersion, er underlagt vores Privatlivspolitik . Ved at bruge YouVersion accepterer du alle handlinger, der er truffet af os i overensstemmelse med fortrolighedspolitikken.

Tilladt og ikke tilladt brug

Du kan bruge YouVersion i overensstemmelse med disse betingelser til enten din personlige og ikke-kommercielle brug eller til intern brug af din non-profit religiøse organisation. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt tildeles dig, forbeholdes af Life.Church. Du accepterer, at du ikke er tilladt og ikke bruger YouVersion som følger:

 • på enhver måde, der krænker enhver føderal, statlig, lokal eller international lov eller regulering;
 • med det formål at udnytte, skade eller forsøge at udnytte eller skade mindreårige på nogen måde ved at udsætte dem for upassende indhold, bede om personligt identificerbare oplysninger eller på anden måde;
 • imitere, eller forsøge på at imitere nogen virksomhed, eller person, inklusive Life.Church, eller en anden YouVersionbruger;
 • engagere sig i nogen anden adfærd, der, som afgjort af os, kan skade Life.Church, eller brugere af YouVersion, eller udsætte dem for skyld;
 • på nogen måde, der kunne vanføre, overbelaste, skade, eller forringe YouVersion, eller forstyrre en andens brug af YouVersion;
 • brug af nogen robot, edderkop, eller anden automatisk enhed, proces, eller midler til at tilgå YouVersion, med noget som helst formål, inklusive overvågning, eller kopiering af noget af materialet på YouVersion;
 • introduktion af vira, trojanske heste, orme, logikbomber, eller andet materiale, som er ondsindet, eller teknologisk skadeligt;
 • forsøg på at anskaffe uautoriseret adgang til, forstyrre, skade, eller ulejlige dele af YouVersion, eller nogen server, computer, eller database, forbundet med YouVersion;
 • angreb på YouVersion via et denial-of-service angreb, eller et distribueret denial-of-service angreb; og
 • på anden vis forsøge på, at forstyrre YouVersion's ordentlige funktion.

Du accepterer også, at du ikke vil sende, bevidst modtage, uploade, downloade, bruge eller genbruge noget materiale, som:

 • indeholder ethvert materiale, der er ærekrænkende, uanstændigt, usømmelig, fornærmende, stødende, chikanerende, voldeligt, hadefuldt, inflammatorisk eller på anden måde stridigt;
 • promoverer seksuelt udfoldende, eller pornografisk materiale, vold, eller diskrimination på noget grundlag, inklusive baseret på race, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuel orientering, eller alder;
 • krænker nogen patenter, varemærker, handelshemmeligheder, ophavsret, eller anden intellektuel ejendomsret, eller nogen anden persons andre rettigheder;
 • krænker andres juridiske rettigheder (inklusive privatlivets berettigelse og privatlivets fred), eller indeholder materiale, der kunne medføre civilretsligt, eller strafferetsligt ansvar, under gældende love, eller regulativer;eller;
 • promoverer nogen ulovlig aktivitet, eller fortaler, fremmer, eller assisterer nogen ulovlighandling;
 • involverer kommercielle aktiviteter, eller salg, så som konkurrencer, væddemål og andre fremstød, byttehandler, eller reklame; og
 • giver indtrykket af, at materialet stammer fra, eller er støttet af Life.Church, eller nogen anden person, eller entitet, hvis dette ikke ertilfældet.

Brugerbidrag

YouVersion indeholder interaktive funktioner, der giver brugerne mulighed for at sende, sende, offentliggøre, vise eller overføre til andre brugere eller andre personers indhold eller materiale (samlet, "Brugerbidrag") på eller gennem YouVersion. Vi forpligter os dog ikke til at gennemgå brugerbidrag eller andet materiale, før det sendes på eller gennem YouVersion, og vi kan ikke sikre hurtig fjernelse af anstødeligt materiale, efter at det er blevet sendt. Så vi påtager os intet ansvar for handling eller passivitet vedrørende transmissioner, kommunikation eller indhold leveret af nogen bruger eller tredjepart.

Alle Brugerbidrag skal opfylde disse Betingelser. Ved at yde noget Brugerbidrag, på, eller igennem, YouVersion, tildeler du os og vores tjenesteudbydere, og hver af deres og vores respektive licenshavere, efterfølgere og tildelinger, retten til at bruge, reproducere, ændre, opføre, fremvise, distribuere, og på anden vis videregive til tredjeparter, ethvert sådant materiale, for at tilbyde den YouVersion funktionalitet, du efterspørger, eller på anden måde benytter dig af. Du repræsenterer og værger for at du ejer, eller kontrollerer alle rettigheder, i og til de Brugerbidrag, og har retten til at tildele denne licens, og at alle dine Brugerbidrag opfylder, og vil opfylde disse Betingelser. Vi er ikke ansvarlige, eller skyldige overfor nogen tredjepart, for indholdet, eller nøjagtigheden af ​​noget Brugerbidrag opslået af dig, eller nogen anden bruger af YouVersion.

Kontosikkerhed

Hvis du vælger, eller bliver forsynet med et brugernavn, en adgangskode, eller lignende information, som led i vores sikkerhedsprocedurer, accepterer du at behandle sådan information fortroligt, og accepterer straks at underrette os om nogen uautoriseret adgang til, eller brug af dit brugernavn, eller din adgangskode, eller noget andet brud på sikkerheden. Vi har retten til at deaktivere ethvert brugernavn, enhver adgangskode, eller anden identifikator, uanset valgt af dig, eller forsynet af os, når som helst, hvis du, efter vores mening, har overtrådt nogen bestemmelse i disse Betingelser.

Overvågning og Håndhævelse; Overholdelse af Loven; Nedlæggelse

Du accepterer, at vi har retten tilat:

 • foretage enhver handling, med hensyn til enhver bruger, Medlemskonto, eller Brugerbidrag, som vi finder nødvendig, eller passende, efter vores egen diskretion,, hvis vi tror at der er overtrædelse af disse Betingelser, krænkelse af tredjeparts rettigheder, en trussel mod andres personlige sikkerhed, eller en trussel, eller skyld, eller skade på den gode vilje, associeret med YouVersion, eller Life.Church;
 • foretage passende handling, inklusive uden begrænsning, henvisning til retshåndhævelse og videregivelse af din information, for enhver ulovlig, eller uautoriseret brug af YouVersion; og
 • nedlægge, eller suspendere din adgang til hele, eller dele af, YouVersion, af en, eller anden grund, inklusive uden begrænsning, enhver overtrædelse af disse Betingelser.

Uden begrænsning af det foregående, har vi retten til, fuldt ud, at samarbejde med alle retshåndhævende autoriteter, eller retskendelser, der anmoder om, eller instruerer os til, at videregive nogens identitet, eller anden information, der opslår noget materiale, på, eller igennem YouVersion. DU VÆGER OG HOLDER LIFE.CHURCH OG DENS LICENSHAVERE OG TJENESTEYDERE OG ALLE DERES MEDARBEJDERE, OFFICERER OG DIREKTØRER FRI FRA ETHVERT KRAV, SOM RESULTERER AF NOGEN HANDLING FORETAGET AF NOGEN AF DE FOREGÅENDE PARTER, UNDER, ELLER SOM RESULTAT AF, RETSLIG EFTERFORSKNING OG FRA NOGEN HANDLING FORETAGET, SOM ET RESULTAT AF EFTERFORSKNING FORETAGET AF ENTEN LIFE.CHURCH, ELLER RETSHÅNDHÆVENDE AUTORITETER.

Din afhængighed af information

Den information, der præsenteres på, eller igennem YouVersion, gøres udelukkende tilgængelig til generelle informationsformål. Vi værger ikke for nøjagtigheden, fuldstændigheden, eller brugbarheden af ​​denne information. Enhver lid, du sætter til sådan information, er strengt på dit eget ansvar. I øvrigt, selvom vi stræber efter at tilbyde information, der findes på YouVersion, på forskellige sprog, forsynes oversættelser til andre sprog end engelsk, af YouVersion indhold, til os af andre parter, og vi repræsenterer, eller værger ikke for ​​disse oversættelsers nøjagtighed. Vi frasiger os enhver skyld, og ethvert ansvar, der opstår som følge af nogen tillid, der er sat til sådanne materialer, af dig, eller nogen anden besøgende, på YouVersion, eller af nogen, der måske informeres om noget af dets indhold.

Intellektuel Ejendomsret

YouVersion og dets indhold, funktioner og funktionalitet (inklusive, men ikke begrænset til, al information, software, tekst, skærme, billeder, video og lyd, og design, udvalg og arrangement af det samme), ejes af Life.Church, dets licensgivere, eller andre udbydere af sådant materiale, og er beskyttet af amerikansk og international ophavsret, varemærker, patenter, handelshemmeligheder, og andre immaterielle rettigheder, eller ejendomsretsligelove.

Logoer og Design

YouVersion-navnet og -logoet, Life.Church-navnet og -logoet, App Icon-logoet og alle relaterede navne, logoer, produkt- og servicenavne, designs og slogans er varemærker og/eller copyright tilhørende Life.Church. Du må ikke bruge disse mærker og copyright uden forudgående skriftlig tilladelse fra Life.Church. Alle andre navne, logoer, produkt- og servicenavne, designs og slogans på YouVersion er varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Krænkelse af ophavsret

Hvis du mener, at ethvert brugerbidrag eller andet indhold, der leveres på YouVersion, krænker dine ophavsret eller andre rettigheder, bedes du kontakte vores udpegede agent via: (a) mail på Legal Department, Life.Church Operations, LLC, 4600 East 2nd Street, Edmond, Oklahoma 73034; (b) telefon på 405-680-5433; eller (c) elektronisk post på legal@life.church. Vær opmærksom på, at det er Life.Churchs politik at lukke brugerkonti for gentagne overtrædere.

Tredjeparts Links og Tjenester

YouVersion inkluderer muligvis indhold forsynet af tredjeparter. Hvis YouVersion indeholder links til andre sider og pop-op'er, og lignende ressourcer forsynet af tredjeparter, er disse links og ressourcer kun forsynet, for din bekvemmeligheds skyld. Vi har ingen kontrol over disse siders, eller ressourcers indhold, og accepterer intet ansvar for dem, eller for noget tab, eller skade, der måtte opstå, som følge af din brug af dem. Hvis du beslutter dig for at tilgå nogen af ​​de tredjeparts-hjemmesider, der er linket til, fra YouVersion, gør du det helt på dit eget ansvar og underlagt de betingelser og vilkår for brug af sådanne hjemmesider. Alle meninger og/eller holdninger, udtrykt i disse materialer, samt alle artikler og svar på spørgsmål, og andet indhold, udover det indhold der forsynes af Life.Church, er udelukkende udtryk den persons, eller entitets holdninger, og dermed deres ansvar, der tilbyder de materialer. Disse materialer afspejler ikke Life.Church's holdninger. Vi er ikke ansvarlige for, eller skyldige overfor dig, eller nogen tredjepart, for indholdet, eller nøjagtigheden af nogen ​​materialer, forsynet af nogen tredjeparter.

Geografiske Begrænsninger

Life.Church, ejeren af YouVersion, er baseret i staten Oklahoma i Usa. Vi hævder ikke, at YouVersion, eller noget af dets indhold er tilgængeligt, eller passende udenfor de Usa. Adgang til YouVersion er muligvis ikke lovlig, af visse personer, eller i visse lande. Hvis du tilgår YouVersion udenfor de Usa, gør du det på dit eget initiativ, og er ansvarlig for overholdelse af ​​lokalelove.

Fraskrivelse af Garantier

DIN BRUG AF YOUVERSION, DETS INDHOLD OG ENHVER FUNKTIONALITET, TJENESTER, ELLER EMNER, DER ER ERHVERVET IGENNEM YOUVERSION, ER PÅ DIT EGET ANSVAR, HVILKE ALLE TILBYDES PÅ EN "SOM DET ER" OG "SOM TILGÆNGELIG"-BASIS, UDEN NOGEN GARANTIER AF NOGEN ART, HVAD ENTEN UDTRYKT, ELLER UNDERFORSTÅET. HVERKEN LIFE.CHURCH, ELLER NOGEN PERSON ASSOCIERET MED LIFE.CHURCH, GIVER NOGEN GARANTI, ELLER REPRÆSENTATION, MED HENSYN TIL YOUVERSION'S FULDSTÆNDIGHED, SIKKERHED, PÅLIDELIGHED, KVALITET, NØJAGTIGHED, ELLER TILGÆNGELIGHED. UDEN BEGRÆNSNING AF DET FOREGÅENDE, HVERKEN LIFE.CHURCH, ELLER NOGEN ASSOCIERET MED LIFE.CHURCH, REPRÆSENTERER, ELLER VÆRGER FOR, AT YOUVERSION, ELLER NOGEN FUNKTIONALITET, NOGET INDHOLD, ELLER NOGEN TJENESTER, ELLER EMNER, IGENNEM YOUVERSION, VIL VÆRE NØJAGTIGE, PÅLIDELIGE, FEJLFRI, ELLER UAFBRUDTE, AT DEFEKTER VIL BLIVE KORRIGERET, AT YOUVERSION, ELLER DEN SERVER DER GØR DET TILGÆNGELIGT, ER FRI FOR VIRA, ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER, ELLER AT YOUVERSION, ELLER NOGEN TJENESTER, ELLER EMNER, DER ER ERHVERVET IGENNEM YOUVERSION, PÅ ANDEN VIS VIL MØDE DINE BEHOV, ELLER FORVENTNINGER.

LIFE.CHURCH FRASKRIVER hermed ALLE GARANTIER FOR ALLE SLAG, HVIS UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET, LOVLIGT ELLER ANDET, INKLUDERENDE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL NOGEN GARANTI FOR SALGSBARHED, IKKE-OVERTRÆDELSE OG FITNESS FOR SÆRLIG.

DET FOREGÅENDE PÅVIRKER IKKE NOGEN GARANTIER, DER IKKE KAN EKSKLUDERES, ELLER BEGRÆNSES UNDER GÆLDENDELOV.

Begrænsning af Skyld

PÅ INGEN VIS, VIL LIFE.CHURCH, DENS LICENSHAVERE, TJENESTEUDBYDERE, ELLER NOGEN AF DERES MEDARBEJDERE, AGENTER, OFFICERER, ELLER DIREKTØRER, VÆRE SKYLDIGE I SKADER AF NOGEN ART, UNDER NOGEN JURIDISK TEORI, DER OPSTÅR UD AF, ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUG, ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE, YOUVERSION, NOGEN HJEMMESIDER FORBUNDET TIL DEN, NOGET INDHOLD, TILBUDT PÅ, ELLER IGENNEM YOUVERSION, ELLER ANDRE SÅDANNE HJEMMESIDER, ELLER NOGEN TJENESTER, ELLER EMNER, ERHVERVET IGENNEM YOUVERSION, INKLUSIVE ENHVER DIREKTE, INDIREKTE, SPECIEL, TILFÆLDIG, KONSEKVENT, ELLER STRAFFERETSLIGE SKADER, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, PERSONLIG SKADE, SMERTE OG LIDELSE, FØLELSESMÆSSIG NØD, TAB AF INDTÆGT, TAB AF PROFIT, TAB AF VIRKSOMHED ELLER FORVENTEDE BESPARELSER, TAB AF BRUG, TAB AF GOD VILJE, TAB AF DATA, OG HVAD ENTEN DET ER FORÅRSAGET AF CIVIL MODVILJE (INKLUSIVT FORSØMMELSE), BRUD PÅ KONTRAKT, ELLER PÅ ANDEN VIS, SELV HVIS FORUDSIGELIGT.

DET FOREGÅENDE PÅVIRKER IKKE NOGEN SKYLD, SOM IKKE KAN EKSKLUDERES, ELLER BEGRÆNSES UNDER GÆLDENDELOV.

Kompensation

Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og holde uskadeligt Life.Church, dets tilknyttede selskaber, licensgivere og tjenesteudbydere og dets og deres respektive officerer, direktører, ansatte, entreprenører, agenter, licensgivere, leverandører, efterfølgere og tildeler fra og imod enhver krav, forpligtelser, skader, domme, tildelinger, tab, omkostninger, udgifter eller gebyrer (inklusive rimelige advokatsalær), der opstår som følge af eller i forbindelse med din overtrædelse af disse vilkår eller din brug af YouVersion, herunder, men ikke begrænset til, din bruger Bidrag, enhver brug af YouVersion-indhold, tjenester og produkter bortset fra som udtrykkeligt godkendt i disse vilkår eller din brug af oplysninger, der er opnået fra YouVersion.

Styrende Lov og Jurisdiktion

Alle forhold, stridsmål, eller krav, i relation til YouVersion og disse Betingelser (inklusive ikke-kontraktlige stridsmål, eller krav), skal styres af og fortolkes i overensstemmelse med staten Oklahoma's interne love, uden at give noget valg, eller nogen lovbestemmelseskonflikt, eller regel, effekt. Enhver retslig sag, handling, eller fremgang, som følge af, eller relateret til, disse Betingelser, eller YouVersion, skal udelukkende institueres i de føderale domstole, i Amerika's Forenede Stater, eller staten Oklahoma's domstole, i hvert tilfælde placeret i byen Oklahoma City, Oklahoma County. Ved accept af disse Betingelser og brug af YouVersion, væger du fra alle og enhver protester imod udøvelsen af ​​jurisdiktion over dig, af sådanne domstole, og at mødes ved sådanne domstole.

Vægel og Strenghed

Life.Church kan kun give afkald på sine rettigheder i henhold til disse vilkår skriftligt. Hvis en bestemmelse i disse vilkår anses for at være ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves af en domstol eller anden domstol med kompetent jurisdiktion af en eller anden grund, skal en sådan bestemmelse elimineres eller begrænses i det mindste omfang, således at de resterende bestemmelser i disse vilkår fortsætter i fuld kraft og effekt.

Hele Aftalen

Disse vilkår og vores fortrolighedspolitik udgør den eneste og hele aftale mellem dig og Life.Church Operations, LLC med hensyn til YouVersion og erstatter alle tidligere og samtidige forståelser, aftaler, erklæringer og garantier, både skriftlige og mundtlige, med hensyn til YouVersion.

Dine Kommentarer og Bekymringer

YouVersion drives af Life.Church Operations, LLC, et selskab med begrænset ansvar i Oklahoma. Al feedback, kommentarer, anmodninger om teknisk support og anden kommunikation vedrørende YouVersion skal rettes til: YouVersion Support, 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034 eller help@youversion.com.

YouVersion bruger cookies til at personliggøre din oplevelse. Når du bruger vores hjemmeside, accepterer du vores brug af cookies som beskrevet i vores privatlivspolitik