Betingelser for brug

Sidst revideret den 6/5/2012


Vilkårene for anvendelse, er blevet oversat for din bekvemmelighed, men Life.Church giver ingen garantier eller erklæringer med hensyn til nøjagtigheden af ​​oversættelsen. Hvis der er afvigelser mellem den engelske og den oversatte version, vil den engelske version være gældende.


 1. Accept af betingelser
 2. Ved at klikke på 'Jeg er enig' anerkender du, at du har læst og accepterer at være bundet af YouVersion's VILKÅR FOR BRUG. Life.Church leverer tjenesteydelser på internettet og World Wide Web (Internettet) gennem sin YouVersion app og forskellige web-sites, herunder http://bible.com Life.Church kan opdatere VILKÅR FOR BRUG fra tid til anden, uden varsel, og fastholder den mest aktuelle version af disse vilkår for anvendelse: https://bible.com/vilkår. Når du bruger YouVersion, er du også underlagt yderligere retningslinjer eller regler, som kan posteres til enhver tid på YouVersion site. Alle sådanne retningslinjer eller regler er hermed indarbejdet ved henvisning i disse betingelser for brug. Overtrædelse af disse betingelser for brug, skal rapporteres via e-mail til legal@youversion.com.

 3. Beskrivelse af tjeneste
 4. Life.Church giver brugerne adgang til en bred vifte af tjenester via YouVersion, herunder, men ikke begrænset til, online video visning, blogindlæg og kommentarer, kommentarer andre forskellige kommunikationsværktøjer, fora og personligt indhold, uden omkostninger for brugeren. Ved at bruge YouVersion, er du indforstået med, at en sådan anvendelse kan omfatte kommunikation fra Life.Church, herunder men ikke begrænset til, servicemeddelelser, administrative meddelelser og andre meddelelser, som du abonnerer på individuelt. Du forstår og accepterer, at du er ansvarlig for at få adgang til YouVersion, der kan indebære udstyr og tredjeparts gebyrer (f.eks Internet Service Provider honorarer, airtime afgifter eller andre afgifter i forbindelse med visning og levering af meddelelser).

 5. Dine registreringsforpligtigelser
 6. Du anerkender og accepterer at:
  • give sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger om dig selv, som du bliver bedt om af YouVersion´s tilmelding form(er) ("Registreringsdata") og
  • » vedligeholde og straks opdatere Registreringsdata for at holde dem sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige. Hvis Life.Church mistanke om, at sådanne oplysninger er usande, unøjagtige, uaktuelle eller ufuldstændige, Life.Church har ret til at suspendere eller opsige din konto og afvise enhver nuværende eller fremtidig brug af YouVersion (eller dele heraf). Life.Church er bekymret over sikkerheden og privatlivets fred for alle sine brugere, navnlig børn. Af denne grund, skal forældre til børn under 13 år, der tillader deres børn at få adgang til YouVersion anerkende, at YouVersion er designet til at appellere til et bredt publikum. Følgelig er det som dit barns værge, dit ansvar at afgøre, om YouVersion er passende for dit barn.

 7. YouVersion privatlivs politik
 8. Registreringsdata og andre oplysninger om dig er underlagt vores Privat Politik, som ligger på https://bible.com/privacy. Du forstår, at gennem din brug af YouVersion du dit samtykke til indsamling og brug (som beskrevet i den fortrolighedspolitik) i denne information, herunder overførsel af disse oplysninger til USA og / eller andre lande til opbevaring, behandling og brug af Life.Church.

 9. Medlemskonto, kodeord og sikkerhed
 10. Efter at have afsluttet YouVersion's tilmeldingsproces, vil du modtage en adgangskode og kontobetegnelse. Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af ​​adgangskoden og konto, og du er fuldt ansvarlig for alle aktiviteter, der opstår under din adgangskode eller konto. Du accepterer at:
  • give Life.Church besked med det samme ved enhver uautoriseret brug af din adgangskode eller konto eller ethvert andet brud på sikkerheden, og
  • sikre, at du forlader din konto ved slutningen af hver session.

 11. Medlemsopførsel
 12. Du forstår, at alle oplysninger, data, tekst, software, musik, lyd, fotografier, grafik, video, meddelelser, tags, blog eller forum udstationeringer, eller andre materialer ('Indhold'), også offentligt eller overføres privat, er den eneste påhviler den person, fra hvem sådant indhold stammede. Det betyder, at du er fuldt ansvarlig for al indhold, som du uploader, post, e-mail, overføre eller på anden måde gøre tilgængelig via YouVersion. Selvom Life.Church gør monitor Indhold forelagt YouVersion kan Life.Church ikke med rimelighed garantere nøjagtigheden, integritet, kvalitet eller egnethed af et sådant indhold. Du forstår og accepterer, at ved at bruge YouVersion, kan du blive udsat for Indhold, der er stødende, uanstændigt eller stødende. Du accepterer ikke at bruge YouVersion til:
  • upload, post, e-mail, overføre eller på anden måde gøre materiale tilgængeligt, som er ulovligt, skadeligt, truende, misbrugende, chikanerende, skadevoldende, ærekrænkende, vulgært, obskøne, injurierende, krænkende af andres privatliv, hadefuldt, diskriminerende eller racistisk, etnisk eller på anden måde stødende,
  • skade mindreårige på nogen måde
  • efterligne en person eller enhed, herunder, men ikke begrænset til, en Life.Church embedsmand, forum leder, vejledning eller host eller falsk stat eller anden måde misbruge din tilknytning til en person eller enhed
  • forfalske eller på anden måde manipulere identifikatorer for at skjule oprindelsen af indhold transmitteret via YouVersion
  • upload, post, e-mail, overføre eller på anden måde gøre materiale tilgængeligt, som du ikke har ret til at stille til rådighed i henhold til nogen lov eller under kontraktmæssige eller tillidsforhold (såsom inde information, fortrolige oplysninger, lært eller oplyses som en del af ansættelsesforhold eller fortrolighedsaftaler)
  • upload, post, e-mail, overføre eller på anden måde gøre materiale tilgængeligt, som krænker patenter, varemærker, forretningshemmeligheder, ophavsret eller andre immaterielle rettigheder ("rettigheder") af enhver part
  • upload, post, e-mail, overføre eller på anden måde gøre tilgængeligt, uopfordret reklame, salgsmateriale, "junk mail", "spam," »kædebreve ',' pyramidespil 'eller enhver anden form for reklame
  • upload, post, e-mail, overføre eller på anden måde gøre materiale tilgængeligt, som indeholder software vira eller anden computerkode, filer eller designede programmer at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af ​​computersoftware eller-hardware eller telekommunikationsudstyr
  • forstyrre den normale strøm af dialog eller i øvrigt handle på en måde, der negativt påvirker andre brugeres mulighed for at engagere sig i real- time udvekslinger
  • forstyrre eller afbryde YouVersion eller servere eller netværk forbundet til YouVersion eller ignorere krav, procedurer, politikker eller regler for netværk forbundet til YouVersion
  • bevidst eller ubevidst overtræder gældende lokal, statslig, national eller international ret,
  • yde materiel støtte eller ressourcer (eller til at skjule eller skjule art, beliggenhed, kilde eller ejerskab af materiel støtte eller ressourcer) til enhver organisation(s) udpeget af den amerikanske regering som en udenlandsk terrororganisation i henhold til § 219 i Immigration and Nationality Act
  • 'stalk' eller på anden måde chikanere andre, og/eller
  • indsamler eller lagre personlige data om andre brugere i forbindelse med den forbudte adfærd og de aktiviteter, der er anført ovenfor.
  Life.Church giver YouVersion for kompenseret, personlige og immaterielle åndelige og/eller religiøse fordel. Du anerkender, at Life.Church måske eller måske ikke på forhånd gennemser Indhold, men at Life.Church og dets udpegede skal have ret (men ikke pligt) til efter eget skøn at pre-screen, afvise eller fjerne indhold, der er tilgængelige via YouVersion, uanset årsag.
  Du anerkender, samtykke og accepterer, at Life.Church kan få adgang til, bevare og videregive dine kontooplysninger og indhold, hvis det kræves for at gøre det ved lov, eller god tro om, at en sådan adgang, bevaring eller videregivelse med rimelighed er nødvendig for at:
  • efterkomme retslige proces,
  • håndhæve VILKÅR FOR ANVENDELSE;
  • reagere på påstande om, at Indhold krænker tredjemands rettigheder
  • svare på dine anmodninger om kundeservice, eller
  • beskytte rettigheder, ejendom eller personlige sikkerhed Life.Church sine brugere og offentligheden.

  Du forstår, at den tekniske behandling og transmission af YouVersion, herunder dit indhold, kan indebære
  • transmissioner over forskellige netværk ;. og
  • ændringer overholde og tilpasse sig de tekniske krav i tilslutning netværk eller enheder

 13. Global kommunikation
 14. Du er indforstået med, at ved brug af YouVersion, vil du bidrage til at meddelelser sendes via Life.Church's computernetværk, som er beliggende i hele verden. Som et resultat, kan selv kommunikation, der synes at være inden for samme stat resultere i overførsel af mellemstatlige og Global kommunikation, uanset hvor du er fysisk placeret på tidspunktet for transmissionen. Du er indforstået med, at brugen af ​​YouVersion resultater i mellemstatlige og globale data transmissions. Du er indforstået med den globale karakter af internettet, og du accepterer at overholde alle lokale regler for online-adfærd og acceptabelt indhold. Helt konkret accepterer du at overholde alle gældende love vedrørende overførsel af tekniske data eksporteret fra USA eller det land, hvor du bor.

 15. Indhold givet eller gjort tilgængeligt for at være en del af tjenesten
 16. Life.Church gør ikke krav på ejerskab af indhold, du indsender eller stiller til rådighed for YouVersion. Men med hensyn til indhold, du indsender eller stiller til rådighed på offentligt tilgængelige områder af YouVersion, giver du Life.Church følgende verdensomspændende, royalty-fri og ikke-eksklusiv licens(er):
  • med hensyn til indhold, du indsender eller stiller til rådighed på offentligt tilgængelige områder af YouVersion, giver du YouVersion licens til at bruge, distribuere, gengive, ændre, tilpasse, offentligt udføre, offentligt vise og gøre opmærksom på det specifikke YouVersion område, som Indholdet er en del af eller er blevet stillet til rådighed for. Denne ret består kun, så længe du vælger at fortsætte med at medtage en sådan indhold på YouVersion og ophører på det tidspunkt, du fjerner eller Life.Church fjerner Indholdet fra YouVersion.

  • Med hensyn til indhold bortset fotografier, grafik, lyd eller video, du sender til eller gør tilgængelige for optagelse på offentligt tilgængelige områder af YouVersion gives evig, uigenkaldelig og fuldt underlicenseres licens til at bruge, distribuere, gengive, ændre, tilpasse, publicere, oversætte, offentligt udføre, offentligt fremvise og gørereklame for indhold (helt eller delvist) og indarbejde sådant indhold i andre værker i ethvert format eller medie nu kendt eller senere udviklet.

  • 'offentligt tilgængelige. '»Offentligt tilgængelige« områder i YouVersion er de områder, der er beregnet til at være til rådighed for offentligheden. Offentligt tilgængelige områder i YouVersion ville omfatte, men er ikke begrænset til, message boards, blog kommentarer, community områder, og fora, der er åben for både medlemmer og besøgende.

 17. Bidrag til YouVersion
 18. Ved at indsende ideer, forslag, dokumenter og / eller forslag (bidrag «) til YouVersion, anerkender og accepterer du, at:
  • dine Bidrag ikke indeholder fortrolige oplysninger
  • LifeChurch . tv er ikke forpligtet af fortrolighed, udtrykkelige eller stiltiende, med hensyn til de Bidrag
  • Life.Church er berettiget til at anvende eller videregive (eller vælger ikke at bruge eller videregive) saadanne Bidrag for enhver formål, på nogen måde, i alle medier i hele verden;
  • Life.Church kan have noget der ligner de bidrag, der allerede er under overvejelse eller i udvikling
  • dine Bidrag automatisk tilfalder LifeChurch . tv uden nogen forpligtelse Life.Church til dig,. og
  • du ikke berettiget til nogen erstatning eller godtgørelse af nogen art fra Life.Church under nogen omstændigheder

 19. Skadesløsholdelse og frigivelse af ansvar
 20. Du accepterer at skadesløsholde og holde Life.Church og dets datterselskaber, associerede selskaber, funktionærer, agenter, medarbejdere, samarbejdspartnere og licensgivere skadesløse fra ethvert krav eller krav, herunder rimelige advokatsalærer, der fremsættes af tredjemand på grund af eller som følge af indhold, du indsende, poste, udsende eller på anden måde gør tilgængeligt via YouVersion, din brug af YouVersion, din forbindelse til YouVersion, din overtrædelse af vilkårene for brug, eller din overtrædelse af andres rettigheder. Du udtrykkeligt forstår og accepterer, at Life.Church og dets datterselskaber, associerede selskaber, funktionærer, medarbejdere, agenter, partnere og licensgivere giver ingen garanti, at:
  • YouVersion vil opfylde dine krav,
  • YouVersion vil være uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri, og
  • de resultater, der kan opnås ved brug af YouVersion vil være nøjagtige eller pålidelige. Under ingen omstændigheder vil Life.Church være ansvarlig på nogen måde for tab eller skade af nogen art der måtte opstå som følge af brugen af indhold til rådighed via YouVersion.
  Du udtrykkeligt forstår og accepterer, at alle materiale downloades eller på anden måde opnået gennem brug af YouVersion er adgang på eget skøn og risiko, og du vil være eneansvarlig for eventuelle skader på dit computersystem eller tab af data, som stammer fra download af sådant materiale.

 21. Ingen videresalg af tjeneste
 22. Du accepterer ikke at reproducere, duplikere, kopiere, sælge, handle, videresælge eller udnytte til noget kommercielt formål, nogen del af YouVersion (inklusive din Life.Church ID), brug af YouVersion eller adgang til YouVersion. ID), use of YouVersion, or access to YouVersion.

 23. Generel praksis vedr. brug og lagring
 24. Du anerkender, at Life.Church kan oprette og ændre fra tid til anden, generelle procedurer og begrænsninger vedrørende brug af YouVersion, herunder uden begrænsning det maksimale antal dage, indhold vil blive tilbageholdt af YouVersion. Du accepterer, at Life.Church har intet ansvar for sletning af eller manglende lagring Indhold vedligeholdes eller sendes af YouVersion. Du anerkender, at Life.Church forbeholder sig ret til efter eget skøn at logge af og helt fjerne konti, der forbliver inaktiv i en længere periode.

 25. Ændringer til tjeneste
 26. Life.Church forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt og fra tid til anden at ændre eller afbryde, midlertidigt eller permanent, YouVersion (eller en del deraf) med eller uden varsel. Du accepterer, at Life.Church ikke er ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for enhver ændring, suspension eller afbrydelse af YouVersion.

 27. Afslutning
 28. Du accepterer, at Life.Church kan, uanset årsag eller uden grund og uden forudgående varsel, efter eget skøn, straks opsige din Life.Church konto og adgang til YouVersion til enhver tid og uanset årsag, og er ikke ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for enhver opsigelse af din konto eller adgang til YouVersion.

 29. Aftaler med tredjeparter
 30. Du anerkender, at din omgang med eventuelle parter mødtes eller fundet på eller gennem YouVersion er udelukkende mellem dig og en sådan fest. Du accepterer, at Life.Church ikke er ansvarlig eller hæfter for eventuelle tab eller skader af nogen art der måtte opstå som følge af sådanne forretninger.

 31. Links
 32. YouVersion kan levere, eller tredjemand kan stille links til andre World Wide Web sites eller ressourcer. Du anerkender og accepterer, at Life.Church har ingen kontrol over, er ikke ansvarlig for tilgængeligheden af​​, og ikke støtter og ikke er ansvarlig eller hæfter for, noget indhold, reklame, produkter eller andre materialer på eller tilgængelige fra sådanne websteder eller ressourcer . Du anerkender og accepterer, at Life.Church ikke er ansvarlig på nogen måde for eventuelle skader eller tab forårsaget af eller i forbindelse med brugen af ​​eller tilliden til sådanne sider eller ressourcer.

 33. Ophavsrettigheder
 34. Du anerkender og accepterer, at YouVersion indeholder fortrolige oplysninger, der er beskyttet af ophavsret, varemærker, service mærker, patenter, intellektuelle ejendomsrettigheder love, eller andre ejendomsrettigheder og love. Medmindre det udtrykkeligt er tilladt ved lov eller godkendt af Life.Church, accepterer du ikke at kopiere, ændre, udleje, lease, udlåne, sælge, distribuere, fremvise offentligt, offentligt udføre eller skabe afledte værker baseret på YouVersion, helt eller delvis .

 35. Begrænsning af ansvar
 36. Du udtrykkeligt forstår og accepterer, at Life.Church og dets datterselskaber, associerede selskaber, funktionærer, medarbejdere, agenter, partnere og licensgivere ikke være ansvarlig over for dig for eventuelle direkte, indirekte, tilfældige, specielle, følgeskader eller eksemplariske skader, herunder, men ikke begrænset til erstatning for tab af fortjeneste, goodwill, brug, data eller andre immaterielle tab (selv hvis Life.Church er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader), som følge af:
  • brugen af ​​eller manglende evne til at bruge YouVersion
  • uautoriseret adgang til eller ændring af dine transmissioner eller data;
  • udtalelser eller udførelse af enhver tredjepart på YouVersion, eller
  • ethvert andet spørgsmål vedrørende YouVersion.

 37. Ingen tredjeparts modydelser
 38. Du accepterer, at medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i disse betingelser for brug, må der ikke være nogen begunstigede tredjeparter til denne aftale.

 39. Notits
 40. Life.Church kan give dig meddelelser, herunder vedrørende ændringer til disse betingelser for brug, herunder, men ikke begrænset til e-mail, almindelig post, SMS, MMS, SMS, opslag på YouVersion eller anden rimelig måde nu kendt eller herefter udvikles.

 41. Varemærke information
 42. De varemærker, logoer, service mærker, og produkt og service navne relateret til Life.Church og dets ministerier er varemærker tilhørende Life.Church ( "Life.Church Marks"). Uden forudgående skriftlig tilladelse fra Life.Church, accepterer du ikke at vise eller bruge Life.Church Marks på nogen måde.

 43. Meddelelse og procedure for fremsættelse af krav om ophavsret eller intellektuel ejendom overtrædelse
 44. Life.Church respekterer andres intellektuelle ejendomsret. Vi beder vores brugere om at gøre det samme, særligt når det vedrører brugen af YouVersion. Life.Church vil under særlige omstændigheder og efter eget skøn ophæve brugerkonti tilhørende brugere, der gentagende gange overtræder loven. Hvis du har mistanke om, at dit arbejde er blevet kopieret på en måde som udgør en ophavsretlig krænkelse, eller din intellektuelle ejendomsret på anden måde er blevet krænket, så send venligst følgende til legal@youversion.com:
  • En elektronisk eller fysisk underskrift fra den person, der er blevet autoriseret til at handle på vegne af ejeren af ophavsretten eller den intellektuelle ejendomsret som mistænkes at være krænket.

  • En skriftlig beskrivelse af det ophavsretlige beskyttede værk eller anden intellektuelle ejendom, som du mener er blevet krænket.

  • En skriftlig beskrivelse af hvor materialet, som du mener, er blevet krænket, findes på YouVersion;

  • Din adresse, telefonnummer og e-mailadresse (alle relevante);

  • En skriftlig erklæring om at du handler i god tro, når du skriver at den omstridte brug ikke er autoriseret af ejeren af ophavsretten, dennes agent eller loven.

  • En skriftlig erklæring fra dig, skrevet under straf for mened, at ovenstående information i dit brev er nøjagtigt og at du er ejeren af ophavsretten eller den intellektuelle ejendomsret, eller at du er autoriseret til at handle på vegne af denne. Life.Church's agent for klager vedrørende krænkelse af ophavsret eller intellektuel ejendomsret kan kontaktes på følgende måde:
   Via post: Life.Church c/o -Contracts Coordinator
   4600 E. 2nd Street Edmond, OK 73034
   Telefon: (405) 680-5433
   Fax: (405) 844-3002
   Email: legal@youversion.com

Generel information

Hele aftalen. Dette VILKÅR FOR ANVENDELSE udgør hele aftalen mellem dig og Life.Church og styrer din brug af YouVersion, erstatter alle tidligere aftaler mellem dig og Life.Church med hensyn til YouVersion. Du kan også være underlagt yderligere vilkår og betingelser.
Valg af lov og forum. Betingelserne for brug og forholdet mellem dig og Life.Church er underlagt lovgivningen i staten Oklahoma uden hensyn til konflikt af lovbestemmelser. Du og Life.Church accepterer at underkaste sig den personlige og eksklusive domstolskompetence beliggende inden amtet Oklahoma County, Oklahoma.
Waiver og vilkårenes. Undladelse af Life.Church at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse betingelser for brug, må ikke udgøre et afkald på sådanne rettigheder eller bestemmelser. Hvis nogen bestemmelse i disse betingelser for brug findes ved en kompetent domstol at være ugyldig, er parterne alligevel enige om, at retten skal tilstræbe at gennemføre parternes intentioner, som afspejlet i bestemmelsen, og de andre bestemmelser i disse Vilkår aF BRUG forblive i fuld kraft og effekt.
ingen ret til efterladte og ikke-omsættelighed. Du accepterer, at din Life.Church konto kan ikke overdrages, og eventuelle rettigheder til dit Life.Church id eller indhold i din konto ophører ved din død. Ved modtagelsen af ​​en kopi af en dødsattest kan Life.Church opsige din konto og permanent slette alt indhold deri.
Forældelsesfrist. Du forstår og accepterer, at uanset enhver vedtægt eller lov om det modsatte, skal ethvert krav eller sagsanlæg, der udspringer af eller i forbindelse med brug af YouVersion eller disse betingelser for brug skal indgives inden for et (1) år efter et sådant krav eller årsag handling opstod eller for altid.
Afsnitsoverskrifterne inden disse betingelser for brug er kun til orientering og har ingen juridisk eller kontraktmæssig effekt.