Betingelser for brug

Sidst ændret den 25. maj 2018

Hvor YouVersion har givet dig en oversættelse af den engelsksprogede version af privatlivspolitikken, accepterer du, at oversættelsen kun gives til din bekvemmelighed, og at de engelske sprogversioner af privatlivspolitikken styrer dit forhold til YouVersion. Hvis der er modstrid mellem, hvad den engelske version af privatlivspolitikken siger, og hvad en oversættelse siger, skal den engelske version have forrang.


Accept af betingelser

Ved at bruge bible.com, youversion.com og / eller YouVersion mobile applikationer Bibel App'en, Bible App for Kids og Bible Lens (sammen "YouVersion"), uanset om du er gæst eller registreret bruger, accepterer du og acceptere disse vilkår. Læs venligst disse vilkår samt de personlige oplysninger nøje, inden du begynder at bruge YouVersion. Hvis du ikke accepterer disse vilkår eller Privacy Policy, må du ikke få adgang til eller bruge YouVersion.

Ændringer i vilkårene

YouVersion tilbydes af Life Covenant Church, Inc. ("Life.Church", "vi" eller "os"). Vi kan muligvis ændre og opdatere disse vilkår fra tid til anden efter eget skøn. Eventuelle ændringer er effektive, når vi sender dem. Din fortsatte brug af YouVersion efter udstationering af reviderede vilkår betyder, at du accepterer og accepterer ændringerne.

Ændringer i YouVersion

Selvom vi håber at tilbyde YouVersion og alle dets funktioner, forbeholder vi os ret til at ændre eller ophøre med at tilbyde YouVersion eller nogen del, del eller funktionalitet i YouVersion uden varsel. Vi er ikke ansvarlige, hvis enhver eller en del af YouVersion af en eller anden grund ikke længere er tilgængelig.

Oplysninger om dig og din adgang til YouVersion

Alle oplysninger, vi indsamler på eller gennem YouVersion, er underlagt vores Privacy Policy. Ved at bruge YouVersion accepterer du alle handlinger, som vi har truffet med hensyn til dine oplysninger i overensstemmelse med Privacy Policy.

Tilladt og uautoriseret brug

Disse vilkår giver dig mulighed for at bruge YouVersion i overensstemmelse med disse Vilkår for enten din personlige og ikke-kommercielle brug eller til intern brug af din non-profit organisation. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til dig, er forbeholdt Life.Church. Du accepterer at du ikke er tilladt og vil ikke bruge YouVersion som følger:

 • på nogen måde, der krænker enhver føderal, statslig, lokal eller international lovgivning eller regulering;
 • med det formål at udnytte, skade eller forsøge at udnytte eller skade mindreårige på nogen måde ved at udsætte dem for upassende indhold og bede om personligt identificerbare oplysninger eller andet;
 • at efterligne eller forsøge at efterligne enhver virksomhed eller person, herunder Life.Church eller en anden YouVersion-bruger;
 • at engagere sig i enhver anden adfærd, som, som bestemt af os, kan skade Life.Church eller brugere af YouVersion eller udsætte dem for ansvar;
 • på nogen måde, der kan deaktivere, overbelaste, beskadige eller forringe YouVersion eller forstyrre andres brug af YouVersion;
 • brug af enhver robot eller anden automatisk enhed, proces eller midler til at få adgang til YouVersion til ethvert formål, herunder overvågning eller kopiering af noget af materialet på YouVersion;
 • at introducere virus, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andet materiale, der er skadeligt eller teknologisk skadeligt;
 • at forsøge at få uautoriseret adgang til, forstyrre, beskadige eller forstyrre dele af YouVersion eller enhver server, computer eller database, der er forbundet med YouVersion;
 • at angribe YouVersion via et benægtelsesangreb eller et distribueret denial-of-service; og
 • andre forsøg på at forstyrre YouVersion's korrekte arbejde.

Du accepterer også, at du ikke vil sende, bevidst modtage, uploade, downloade, bruge eller genbruge ethvert materiale som, som bestemt af Life.Church efter eget skøn:

 • indeholder ethvert materiale, der er ærekrænkende, uanstændigt, uanstændigt, voldeligt, stødende, chikanerende, voldeligt, hadsk, inflammatorisk eller på anden måde ufordelagtigt;
 • fremmer seksuelt eksplicit eller pornografisk materiale, vold eller diskrimination på ethvert grundlag, herunder det baseret på race, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuel orientering eller alder;
 • krænker ethvert andet personers patent, varemærke, handelshemmelighed, ophavsret eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre rettigheder;
 • krænker de juridiske rettigheder (herunder privatlivets berettigelse og privatlivets fred) eller indeholder materiale, som kan medføre civilretligt eller strafferetligt ansvar i henhold til gældende love eller bestemmelser eller
 • fremmer enhver ulovlig aktivitet eller advokater, fremmer eller hjælper enhver ulovlig handling;
 • involverer kommercielle aktiviteter eller salg, såsom konkurrencer, konkurrencer og andre salgsfremmende foranstaltninger, byttehandel eller reklame; og
 • giver indtryk af, at materialet stammer fra eller er godkendt af Life.Church eller enhver anden person eller enhed, hvis dette ikke er tilfældet.

Brugerbidrag

YouVersion indeholder interaktive funktioner, som giver brugere mulighed for at indsende, indsende, offentliggøre, vise eller overføre til andre brugere eller andre personer indhold eller materialer (samlet "Brugerbidrag") på eller gennem YouVersion.

Vi forpligter os dog ikke til at gennemgå Brugerbidrag eller andet materiale, før det er publiceret på eller gennem YouVersion, og kan ikke sikre hurtig fjernelse af uanstændigt materiale, efter at det er blevet indsendt. Så påtager vi os intet ansvar for handling eller manglende handlinger med hensyn til transmissioner, kommunikation eller indhold fra enhver bruger eller tredjepart.

Alle brugerbidrag skal overholde disse vilkår. Ved at yde brugerbidrag til eller gennem YouVersion giver du os og vores tjenesteudbydere, og hver af deres og vores respektive licenshavere, efterfølgere og tildelinger, retten til at bruge, reproducere, modificere, udføre, vise, distribuere og ellers oplyse om tredjeparter ethvert sådant materiale for at kunne tilbyde YouVersion-funktionaliteten, som du anmoder om eller på anden måde udnytter. Du repræsenterer og garanterer at du ejer eller kontrollerer alle rettigheder i og til brugerbidragene og har ret til at give denne licens, og at alle dine brugerbidrag gør og vil overholde disse vilkår. Vi er ikke ansvarlige for eller ansvarlig for nogen tredjepart for indholdet eller nøjagtigheden af ​​eventuelle brugerbidrag indsendt af dig eller nogen anden bruger af YouVersion.

Kontosikkerhed

YouVersion giver brugerne mulighed for at oprette en konto ("Medlemmer"), der kræver at give visse oplysninger til YouVersion. Du accepterer, at alle oplysninger, du giver op for at blive medlem og registrere dig med YouVersion, herunder, men ikke begrænset til, oplysninger, der leveres via brug af interaktive funktioner på YouVersion, er underlagt vores Privacy Policy, og du accepterer alle handlinger Vi tager med hensyn til dine oplysninger i overensstemmelse med vores Privacy Policy.

Hvis du vælger eller er forsynet med et brugernavn, adgangskode eller lignende oplysninger som led i vores sikkerhedsprocedurer, accepterer du at behandle sådanne oplysninger fortroligt og accepterer straks at underrette os om uautoriseret adgang til eller brug af dit brugernavn eller adgangskode eller ethvert andet brud på sikkerheden. Vi har ret til at deaktivere ethvert brugernavn, kodeord eller andet identifikator, uanset om det er valgt af dig eller leveret af os, når som helst, hvis du efter vores opfattelse har overtrådt nogen bestemmelse i disse vilkår.

Overvågning og håndhævelse; Overholdelse af lovgivningen; Afslutning

Du accepterer, at vi har ret til:

 • træffe enhver handling med hensyn til enhver bruger, medlemskonto eller brugerbidrag, som vi finder nødvendige eller passende efter vores eget skøn, hvis vi mener at være i strid med disse vilkår, krænkelse af tredjepartsrettigheder, en trussel mod andres personlige sikkerhed, eller en trussel eller ansvar eller skade på goodwill forbundet med YouVersion eller Life.Church;
 • træffe passende foranstaltninger, herunder uden begrænsning henvisning til retshåndhævelse og videregivelse af dine oplysninger til enhver ulovlig eller uautoriseret brug af YouVersion; og
 • opsige eller suspendere din adgang til hele eller en del af YouVersion af en eller anden grund, herunder uden begrænsning, enhver overtrædelse af disse vilkår.

Uden at begrænse det foregående har vi ret til at samarbejde fuldt ud med alle retshåndhævende myndigheder eller retsorden, der anmoder om eller instruerer os til at videregive identiteten eller andre oplysninger fra enhver, der sender materiale på eller via YouVersion. DU VÆGER OG HOLD HARMLESS LIFE.CHURCH OG DETS LISENSER OG TJENESTEYDERE OG ALLE DERES MEDARBEJDERE, BEHANDLERE OG DIREKTØRER FRA NOGEN KRAV SOM HVILKE ANSØGER SOM ANVENDES AF NØDVENDIG PARTER I FORBINDELSE MED ELLER SOM RESULTAT AF RETLIGE UNDERSØGELSER OG FRA HOVEDE ANSØGNINGER Som en følge af undersøgelser foretaget af enten LIFE.CHURCH eller LAW ENFORCEMENT MYNDIGHEDER.

Din afhængighed af information og oversættelser

Oplysningerne, der præsenteres på eller gennem YouVersion, stilles til rådighed udelukkende til generelle orienteringsformål. Vi garanterer ikke nøjagtigheden, fuldstændigheden eller brugen af ​​disse oplysninger. Enhver afhængighed, du placerer på sådanne oplysninger, er strengt på egen risiko. Hertil kommer, at selvom vi stræber efter at give oplysninger, der findes på YouVersion på forskellige sprog, leveres andre oversættelser til andre sprog end engelsk af YouVersion indhold, og vi repræsenterer eller garanterer ikke rigtigheden af ​​disse oversættelser. Vi frasiger sig ethvert ansvar og ansvar, der opstår som følge af enhver afhængighed, der er lagt på sådanne materialer af dig eller enhver anden besøgende på YouVersion, eller af enhver, der kan blive informeret om noget af dets indhold.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

YouVersion og dets indhold, funktioner og funktionalitet (herunder men ikke begrænset til al information, software, tekst, skærme, billeder, video og lyd og design, udvælgelse og arrangement af det samme) ejes af Life.Church, dets licensgivere eller andre udbydere af sådant materiale og er beskyttet af Usa og internationalt ophavsret, varemærke, patent, handelshemmelighed og andre immaterielle rettigheder eller ejendomsretlige love.

Logoer og design

YouVersion navn, Life.Church navn og logo, alle relaterede navne, logoer, produkt og service navne, designs og slogans er varemærker og / eller copyright af Life.Church. Du må ikke bruge disse mærker og ophavsret uden forudgående skriftlig tilladelse fra Life.Church. Alle andre navne, logoer, produkt- og servicenavne, designs og slogans på YouVersion er varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Intellektuel Ejendomsskrænkelse

Hvis du mener, at ethvert YouVersion-indhold, herunder brugerbidrag, krænker dine immaterielle rettigheder, herunder ophavsret, skal du sende besked om ophavsretsbruddet til legal@life.church. Vær opmærksom på, at det er Life's policy. Church for at afslutte brugerkonti for gentagne krænkere.

Tredjeparts links og tjenester

YouVersion kan indeholde indhold fra tredjeparter. Hvis YouVersion indeholder links til andre websteder og pop-ups og lignende ressourcer fra tredjepart, er disse links og ressourcer kun til din bekvemmelighed. Vi har ingen kontrol over indholdet af disse websteder eller ressourcer, og accepterer intet ansvar for dem eller for tab eller skade, der måtte opstå som følge af Deres brug af dem. Hvis du beslutter dig for at få adgang til nogen af ​​de tredjepartswebsteder, der er knyttet til YouVersion, gør du det helt på egen risiko og underlagt vilkår og betingelser for brug af sådanne websites. Alle udsagn og / eller meninger, der er udtrykt i disse materialer, samt alle artikler og svar på spørgsmål og andet indhold, ud over indholdet fra Life.Church, er udelukkende udtalelser og ansvar for den person eller enhed, der leverer disse materialer. Disse materialer afspejler ikke nødvendigvis meningen med Life.Church. Vi er ikke ansvarlige for eller ansvarlig for dig eller nogen tredjepart for indholdet eller nøjagtigheden af ​​materiale, der leveres af tredjeparter.

Sammenkædning fra og til YouVersion og Social Media Features

YouVersion kan give visse funktioner, der gør det muligt at forbinde eller linke til eller fra sociale medier samt andre tredjeparts websteder og applikationer og dele information og kommunikation til og fra YouVersion og sådanne tredjepartstjenester. Du må kun bruge disse funktioner udelukkende som de leveres af os udelukkende med hensyn til det indhold, de vises med og ellers i overensstemmelse med disse Vilkår og eventuelle yderligere vilkår og betingelser, vi giver med hensyn til sådanne funktioner. Vi kan deaktivere alle eller nogle af disse funktioner til enhver tid uden varsel efter vores skøn.

Geografiske begrænsninger

Life.Church, ejer af YouVersion, er baseret i staten Oklahoma i Usa. Vi hævder ikke, at YouVersion eller noget af dets indhold er tilgængeligt eller passende uden for Usa. Adgang til YouVersion kan ikke være lovlig af visse personer eller i visse lande. Hvis du åbner YouVersion fra uden for Usa, gør du det på eget initiativ og er ansvarlig for overholdelsen af ​​lokale love.

Ansvarsfraskrivelse af garantier

DIN ANVENDELSE AF DERVERSION, DETTE INDHOLD OG EVENTUELLE FUNKTIONALITET, TJENESTER ELLER PUNKTER, DER ER OPFYLDT AF DERES UDVIKLING, ER PÅ DIN EGEN RISIKO, HVIS ALLE ER LEVERET PÅ EN "SOM DEN ER" OG "SOM TILGÆNGELIG" BASIS, UDEN NOGEN GARANTIER AF NOGEN KUN, UDEN UDTRYK ELLER UNDERFORSTÅET. NEITHER LIFE.CHURCH ELLER ENHVER PERSON ASSOCIERET MED LIFE.CHURCH GØR ENHVER GARANTI ELLER REPRÆSENTATION MED HENSYN TIL DOMSTOLENS FULDIGHED, SIKKERHED, BETYDELIGHED, KVALITET, NØJAGTIGHED ELLER TILGÆNGELIGHED. UDEN BEGRÆNSNING AF DET FOREBYGGENDE, IKKE LIFE.CHURCH ELLER ENHVER ENHVER ASSOCIERET MED LIFE.CHURCH REPRESENTER ELLER GARANTERER, AT DERVERSION ELLER EVENTUELLE FUNKTIONALITET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER ELLER PUNKTER, DER ER BLEVET GENNEM DERVERSION, VIL VÆRE RETTIGE, PÅLØBELIGE, FEJLFRI ELLER UBEGRÆNSET, SKAL DEFEKTER KORREKTERES, AT OMBYGNINGEN ELLER DEN SERVER, DER GØR DET TILGÆNGELIGT, ER FRI FOR VIRUSSER ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER, ELLER AT TILBAGEKALDELSE ELLER EVENTUELLE TJENESTER ELLER TING, DER ER OPNÅET GENNEM YOUVERSION, VIL OPFYLDE DINE BEHOV ELLER FORVENTNINGER PÅ ANDEN MÅDE.

LIFE.CHURCH DISKLARERER ALLE GARANTIER AF ENHVER SÅDAN, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, STATLIGT ELLER ANDET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL NOGAN GARANTIER FOR SALGBARHED, IKKE-OVERTRÆDELSE OG EGNETHED TIL ET SPECIFIKT FORMÅL.

Ovennævnte påvirker ikke nogen garantier, der ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til gældende lov.

Begrænsning af ansvar

LICENSKIRCH, DETS LICENSORER, TJENESTEYDERE ELLER ENHVER HVOR DERES MEDARBEJDERE, AGENTER, BEHANDLERE ELLER DIREKTØRER ER INGEN ANSVARLIGE FOR SKADER AF ENHVER ART, UNDER NOGEN RETLIGE TEORI, DER OPFØRES AF ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUG ELLER UAGNET TIL ANVENDELSE, DERVERSION, NÆR WEBSITER LINKET TIL DET, ENHVER INDHOLD, SOM ER TILBUDET PÅ ELLER GENNEM DERVERSION ELLER SÅDANNE ANDRE WEBSITER ELLER NÅR TJENESTER ELLER PUNKTER, DER ER BLEVET GENNEM DERVERSION, INKLUSIVE ALLE DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, TILFÆLDIGE, FØLGENDE ELLER PUNITIVE SKADER, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL PERSONLIG SKADE, PAIN OG FORHØJELSE, EMOTIONEL DISTRESS, TAB AF INDTÆGTER, TAB AF FORBETALINGER, TAB AF VIRKSOMHED ELLER ANTICIPATED SAVINGS, TAB AF ANVENDELSE, TAB AF GOODWILL, TAB AF DATA OG HVAD ER FORFATTET AF TORT (HERUNDER FORSVAR), BREACH AF KONTRAKT ELLER ANNET, SELV OM FORESETABLE.

Ovennævnte påvirker ikke nogen garantier, der ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til gældende lov.

Erstatning

Du accepterer at forsvare, skadesløs og holdes harmløs Life.Church, dets datterselskaber, licensgivere og tjenesteudbydere og dets og deres respektive embedsmænd, direktører, medarbejdere, entreprenører, agenter, licensgivere, leverandører, efterfølgere og tildelinger fra og imod eventuelle krav, forpligtelser, skader, domme, priser, tab, omkostninger, udgifter eller gebyrer (inklusive rimelige advokatsalærer) som følge af eller relateret til din overtrædelse af disse Vilkår eller din brug af YouVersion, herunder, men ikke begrænset til, dine brugerbidrag, eventuelle brug af YouVersion-indhold, -tjenester og -produkter, bortset fra som udtrykkeligt tilladt i disse Vilkår eller din brug af oplysninger, der er indhentet fra YouVersion.

Lovvalg og jurisdiktion

Alle forhold, tvister eller krav i forbindelse med YouVersion og disse Vilkår (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav) skal være underlagt og fortolket i overensstemmelse med Oklahoma State's interne love uden at gøre noget valg eller lovbestemmelseskonflikt eller regel. Enhver retssag, handling eller procedure som følge af eller relateret til disse Vilkår eller YouVersion skal udelukkende indføres i de føderale domstole i Usa eller retterne i staten Oklahoma i hvert tilfælde, der er placeret i byen Oklahoma City, Oklahoma County. Ved at acceptere disse vilkår og bruge YouVersion, frafalder du enhver indsigelse mod udøvelsen af ​​jurisdiktion over dig ved sådanne domstole og til mødested i sådanne retter.

Afkald og fjernelse

Life.Church kan kun give afkald på sine rettigheder i henhold til disse vilkår. Hvis en bestemmelse i disse vilkår holdes af en domstol eller anden domstol med kompetent jurisdiktion for at være ugyldig, ulovlig eller uafdrivbar af en eller anden grund, skal denne bestemmelse udelukkes eller begrænses til det minimale omfang, således at de resterende bestemmelser i disse vilkår vil fortsætte i fuld kraft og effekt.

Hele aftalen

Disse Vilkår og vores Privacy Policy udgør den eneste og hele aftale mellem dig og Life Covenant Church, Inc. med hensyn til YouVersion og erstatter alle tidligere og samtidige forståelser, aftaler, repræsentationer og garantier, både skriftligt og mundtligt, med hensyn til YouVersion.

Dine kommentarer og bekymringer

YouVersion drives af Life Covenant Church, Inc., et nonprofit selskab i Oklahoma, placeret på 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034. Alle tilbagemeldinger, kommentarer, anmodninger om teknisk support og anden kommunikation vedrørende YouVersion bør rettes ved at sende help@youversion.com eller via hjemmesiden help.youversion.comeller sendes til adressen ovenfor. Eventuelle tilbagemeldinger, du giver os, anses for at være ikke-fortrolige. Life.Church skal frit kunne bruge sådanne oplysninger på ubegrænset grundlag.