Mattæusevangeliet 1:2

Mattæusevangeliet 1:2 BPH

Abraham blev far til Isak, og Isak far til Jakob. Jakob blev far til Juda og hans brødre.
BPH: Bibelen på Hverdagsdansk
Del