Tận dụng mọi tính năng!


Các Kế hoạch Đọc và Tĩnh nguyện miễn phí

Các Kế hoạch Kinh Thánh giúp bạn gắn kết với Lời của Đức Chúa Trời mỗi ngày, một chút mỗi lần.


Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu Kinh Thánh yêu thích, tạo Hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.


Bạn bè

Tập trung tình bằng hữu quanh Kinh Thánh. Chia sẻ những gì bạn muốn trong vòng các mối quan hệ đáng tin cậy.


Câu Kinh Thánh trong ngày

Đăng ký xem câu Kinh Thánh trong ngày. Nhận email và thông báo nhắc nhở hằng ngày trên thiết bị di động của bạn.