YouVersion Logo
تلاش

Матеј 19

19
За разводот
(Мк 10,1-12; Лк 16,18)
1 # 7,28 Кога ги заврши Исус тие збо­рови, тргна од Галилеја и прис­тиг­на во пределите јудејски, отаде Јордан. 2#12,15По Него појде многу народ и Тој ги исцели таму. 3#16,1; Лк 11,54; Јн 8,6И дојдоа кај Него фарисеите што Го искушуваа, па Му рекоа: „Може ли чо­век да ја остави жената своја за каква и да било причина?“ 4#1 Мојс 1,27; 5,2Тој им одговори и рече: „Не ли сте читале, дека Оној што ги создаде во по­четокот, маж и жена ги создаде, и рече: 5#1 Мојс 2,24; 1 Кор 6,16; Ефес 5,31‚Затоа ќе остави човек татко и мајка и ќе се прилепи до жената своја и ќе би­дат обата едно тело.‘ 6#1 Кор 7,10Па така, тие веќе не се двајца, туку едно тело. А Бог што соединил човек да не разделува.“ 7#5,31; 5 Мојс 24,1Тие Му рекоа: „Зошто тогаш Мојсеј заповеда да ѝ даде мажот разводно пис­мо и да ја напушти?“ 8Тој им одговори: „Заради вашите жестоки срца Мојсеј ви дозволи да ги оставате жените свои; но во почетокот не беше така. 9#5,32; Лк 16,18; 1 Кор 7,10-11Јас, пак, ви велам: оној што ќе ја ос­тави својата жена, освен заради прељуба, и се ожени со друга, тој извршува прељуба; и оној, што ќе се ожени со на­пуштена, исто така прељубодејствува.“
Брак и безбрачност
10 # 1 Кор 7,1 А учениците Негови Му рекоа: „Ако е таква должноста на човекот кон жената, тогаш не треба ни да се жени!“ 11#1 Кор 7,17Но Тој рече: „Секој не може да го прифати ова учење, туку само оние на кои им е дадено; 12#1 Кор 7,1.7-8.32-34зашто има скопени, така родени од мајчината утроба; а има скопени и од луѓе, но има и скопени, кои самите себе се скопиле заради цар­с­твото небесно. Кој може да прифати, нека прифати.“
Исус ги благословува децата
(Мк 10,13-16; Лк 18,15-17)
13 # Лк 9,47; 1 Тим 4,14 Тогаш кај Него доведоа деца, за да ги положи рацете над нив и да се по­мо­ли, а учениците им забрануваа. 14#18,3-4Но Исус рече: „Оставете ги децата и не пречете им да доаѓаат кај Мене, зашто на такви е царството небесно.“ 15#Мк 10,16И откако ги положи рацете над нив, Исус си отиде оттаму.
За богатиот млад човек
(Мк 10,17-31; Лк 13,30; 18,18-30)
16 # Лк 10,25 И ете, еден човек, кога пристапи до него, Му рече: „Учителе добар, какво добро треба да направам за да имам жи­вот вечен?“ 17#3 Мојс 18,5; Ез 18,21; Лк 10,28; Јк 2,10А Тој му одговори: „Зошто Ме на­рекуваш добар? Само Еден е добар#19,17 Во некои ракописи на ова место стои: „Никој не е добар освен Еди­ни­от Бог.“. А ако сакаш да влезеш во животот, запазувај ги заповедите.“ 18#15,4; 2 Мојс 20,12-16; 3 Мојс 19,18; 5 Мојс 5,16-20; Рим 13,9Тој Му рече: „Кои?“ А Исус од­го­во­ри: „Не убивај, не прељубодејствувај, не кради, не сведочи лажно; 19почитувај ги татка си и мајка си; са­кај го ближниот свој како себеси!“ 20Младиот човек Му рече: „Сето тоа сум го запазил уште од детството; што ми е уште потребно?“ 21#5,3.48; 6,20; Кол 3,1-2Исус му кажа: „Ако сакаш да би­деш совршен, оди, продај го имотот свој и раздели го на сиромаси, и ќе имаш бо­гат­ство на небото; па дојди и врви по Мене!“ 22#Лк 12,15-21Штом ги чу младиот човек овие зборови, си отиде нажален, бидејќи имаше голем имот. 23#Мк 10,23-27; Лк 18,24-27А Исус им рече на учениците Свои: „Вистина, ви велам, богат мачно ќе влезе во царството небесно; 24#1 Кор 1,26и уште ви велам: полесно ѝ е на ка­милата да мине низ иглени уши, от­кол­ку на богатиот да влезе во царството Божјо.“ 25Кога го чуја тоа учениците, многу се зачудија и рекоа: „Тогаш кој може да се спаси?“ 26#1 Мојс 18,14; Ер 32,17; Зах 8,6; Јов 42,2; Лк 1,37Исус, ги погледна и им рече: „За луѓето тоа не е можно, но за Бога сѐ е можно.“ 27#4,20.22Тогаш Петар одговори и Му рече: „Ете, ние оставивме сѐ, и по Тебе оди­ме: што ќе стане, со нас?“ 28#8,20; Дан 7,22; Лк 22,30; 1 Кор 6,2; Откр 3,21; 21,1.12А Исус им рече: „Вистина ви велам дека вие што врвите по Мене, во новиот свет, кога Синот Човечки ќе седне на престолот на славата Своја, ќе седнете и вие на дванаесет престоли и ќе судите над дванаесетте Израелови колена; 29#Лк 14,26и секој што ќе остави куќа, или брат, или сестра, или татко, или мајка, или жена, или деца, или ниви, заради Моето име, ќе наследи стопати повеќе и ќе до­бие живот вечен. 30#20,16; Лк 13,30Но мнозина први ќе бидат последни, а последните први.“

موجودہ انتخاب:

Матеј 19: MK2006

سرخی

شئیر

کاپی

None

کیا آپ جاہتے ہیں کہ آپ کی سرکیاں آپ کی devices پر محفوظ ہوں؟ Sign up or sign in

YouVersion آپ کے تجربے کو ذاتی بنانے کے لیے کوکیز کا استعمال کرتا ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا استعمال کرتے ہوئے، آپ ہماری کوکیز کے استعمال کو قبول کرتے ہیں جیسا کہ ہماری رازداری کی پالیسیمیں بیان کیا گیا ہے۔