Tanrı’nın İyi Haberi (Çocuklar için Kutsal Kitap Uygulaması)

Beş günler

Bu plan çocuklara Tanrı tarafından sevildiklerini ve Tanrı’nın onlarla bir ilişki kurmak istediğini öğretir. Çocuklar ’Tanrı’nın Büyük Hikayesi’nde O’na eşlik etmeye davet edilirler ve İsa Mesih’e güvenmek ve O’nu izlemenin ne anlama geldiğini görürler. Bu plan Çocuklar için Kutsal Kitap Uygulamasının, 'Tanrı’nın İyi Haberi’nın tamamlayıcısıdır.  

Yayıncı

Bu Okuma Planını hazırlığı için OneHope’ye teşekkür ederiz. OneHope hakkında daha bilgi edinmek için www.bible.com/tr/kids adresini ziyaret edin.

Yayımcı Hakkında

50000 oranından fazlası tamamlandı